Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Kontakt

Konvencionalna tehnologija zaščite oljne ogrščice

30. jul. 2019

Popolna rešitev za strokovnjake

V naših pogojih se oljna ogrščica goji kot ozimni posevek, vendar to ne pomeni, da jo je treba obravnavati kot ozimno žito. V nasprotju z ozimnimi žiti, ki dobro prenašajo zmanjšano obdelavo (krožne brane), pri oljni ogrščici to ne drži. Takoj po žetvi zahteva poglobljeno osnovno obdelavo, nato pa odlično predsetveno pripravo. To je osnovni pogoj, da oljna ogrščica oblikuje močan koreninski sistem, ki zagotavlja potencial za visoke pridelke.

Kakovostna predsetvena priprava je zelo pomembna zaradi majhnega semena, ki se seje plitvo, da bi se olajšal vznik. Prav tako je predsetvena priprava brez žetvenih ostankov zelo pomembna za uporabo talnih herbicidov. Samo popolna tehnologija zagotavlja temelj za uspeh pri proizvodnji in doseganje visokih pridelkov.

Prednosti zatiranja plevela v jesenskem času

Uspešno zatiranje plevela v jesenskem obdobju je ključni in osnovni pogoj za oblikovanje dobrega izhodišča za visok pridelek. Pravilna nega posevka jeseni zagotavlja 50 % celotnega pridelka oljne ogrščice, kar pa ne velja za noben drug ozimni posevek. Zatiranje plevela je treba opraviti jeseni, ker tudi če plevel pozimi propade – je škoda že storjena.

Če se posevek zapleveli, ogrščica raste v višino (mlade rastline so ’’pretegnjene’’ in slabo ukoreninjene, kar jo dodatno obremenjuje in izčrpava, otežuje prezimovanje in povečuje tveganje za odpadanje listov!

Butisan® S

Pomemben je dober začetek!

Butisan® S je registriran za uporabo po setvi in pred vznikom plevelov, čeprav je izjemno selektiven tudi, ko se uporablja po vzniku plevelov (tako je registriran v večini evropskih držav). Za popolno aktivacijo je potrebna manjša količina padavin kot pri konkurenčnih sredstvih. Deluje tudi na šele vznikle plevele.

  • Zanesljivo zatira najpomembnejše širokolistne plevele, zlasti jetičnik, kamilico, poljski mak in navadno zvezdico
  • Odlična selektivnost!
  • Deluje tudi foliarno (učinkovito deluje tudi na vznikle plevele, po vzniku posevka)
  • Odlična fotostabilnost in manjša odvisnost od talne vlage – večja zanesljivost v neugodnih pogojih zunanjega okolja

Primer delovanja sredstva Butisan® S

Po setvi oljne ogrščice, vendar še pred njenim vznikom, s herbicidom Butisan® S v odmerku 2,0 l/ha oljni ogrščici omogočimo neovirano in hitrejšo rast.

Focus® Ultra

Učinki herbicida Focus® Ultra proti samonikli pšenici

Samonikla pšenica predstavlja pogosto težavo pri posevku oljne ogrščice, saj gre tudi za običajen predposevek. Hitro pokrije prostor med vrstami in porabi veliko hrane in vode. Redno se zatira. Focus® Ultra* v odmerku 1-2 l/ha preprosto reši ta problem. Focus® Ultra se lahko uporablja vso jesen, vendar najbolje v času intenzivnega razvoja samonikle pšenice.

Caramba

Za zdravo ogrščico z močno korenino

Optimalen čas uporabe sredstva Caramba je, ko je oljna ogrščica v fazi razvoja od štiri do šest listov. Pomembna prednost je, da se lahko uporablja tudi pri neenakomernem vznikanju oljne ogrščice, ko je v fazi razvoja od kotiledona do drugega lista.

Pozitiven vpliv na rast in razvoj gojenih rastlin

Korenina pri rastlinah, ki so bile tretirane s sredstvom Caramba®, je bistveno bolj razvita kot pri rastlinah, ki niso bile tretirane ali so bile tretirane z drugim fungicidom.

Regulator rasti

Poleg zaščite pred povzročitelji bolezni deluje

Caramba® tudi kot regulator rasti. Caramba® skrajšuje internodije in zmanjšuje navpično rast. Na ta način je rozeta nizko postavljena, kar je ključen osnovni pogoj za dobro prezimovanje. Oljna ogrščica, tretirana s sredstvom Caramba®, pozimi in spomladi ne odvrže spodnjih listov, kar bistveno prispeva k večji asimilacijski površini in boljšemu splošnemu stanju rastline.

Fastac® 100 EC

Hitro začetno delovanje

Oljno ogrščico takoj po vzniku napadejo bolhači in repna grizlica. Če niso pravočasno zatrti, lahko ti škodljivci privedejo do popolnega propada posevka. Zato je treba oljno ogrščico v obdobju vznikanja vsak dan pregledati. Za zatiranje bolhača in repne grizlice je treba uporabiti Fastac® 100 EC v odmerku 0,1 l/ha

 Branko Zupančič

Branko Zupančič

Sales & Key Account Manager Slovenia

Cleravo®

Z eno potezo do čiste oljne ogrščice

Več
Vrh