Kmetijske rešitve
Popolna rešitev za strokovnjake
Kmetijstvo

Kontakt

Delan® Pro

Fungicidi

Prednosti

Sredstvo Delan® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki se uporablja na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) ter na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pirina).

Vrh