Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Delan® Pro

Fungicidi

Prednosti

Sredstvo Delan® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki se uporablja na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) ter na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pirina).

General information

Ime Delan® Pro
Formulation Koncentrirana suspenzija (SC)
Ingredients 125 g/L Ditianon
Label Delan pro navodilo

Delan® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki vsebuje ditianon in kalijeve fosfonate. Ditianon deluje preventivno in kontaktno. Vpliva na sulfhidrilno skupino (SH) mnogih beljakovin, ki sestavljajo glive in s tem ovira translokacijo po rastlinah. Kalijevi fosfonati se akropetalno premeščajo po rastlini in delujejo kot sistemični fungicid. Prvenstveno upočasnijo rast, zavirajo sporulacijo in s tem sproščanje zoospor ali pa posredno s spodbujanjem/ stimuliranjem obrambe gostiteljske rastline, zavirajo razvoj patogena oziroma rastlinske bolezni.

Pri mešanju s sredstvi, ki vsebujejo karbonate in dikarbonate, se svetuje previdnost, saj lahko nastane ogljikov dioksid in/ali pride do penjenja. Za informacije o mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom.

Informacije o kulturah in škodljivcih

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Hrušev škrlup v odmerku 2,5 L/ha. Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v enirastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Škrlup, jablanov v odmerku 2,5 L/ha Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Peronospora vinske trte v odmerku 3,0 L/ha. Tretira se v fenološki fazi od petega razvitega lista do nadaljevanja barvanja jagod (BBCH 15-83). Razmak med tretiranji naj bo 10 dni. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču trto za pridelavo vinskega grozdja tretira največ štirikrat. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha pri uporabi na jablanah in hruškah ter 12 L/ha pri uporabi na trti za pridelavo vinskega grozdja.
 Jasna Horvat

Jasna Horvat

Vodja registracij

 Branko Zupančič

Branko Zupančič

Vodja prodaje SI, HR, Hercegovina

 Klementina Homšak

Klementina Homšak

Storitve za kupce

Top