Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Kontakt

Sercadis®

Fungicidi

Prednosti

preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju

Vrh