Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Sercadis®

Fungicidi

Prednosti

preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju

General information

Ime Sercadis®
Formulation Koncentrat za suspenziju (SC)
Ingredients 300 g/L fluksapiroksad
Label Sercadis® navodila

Sredstvo Sercadis® se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na trti upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda; pri uporabi na pečkatem sadnem drevju pa 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Sredstvo Sercadis se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, po priporočilih imetnika registracije.

Informacije o kulturah in škodljivcih

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Hrušev škrlup v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha.
Škrlup, jablanov v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Oidija vinske trte v odmerku 0,15 L/ha, ob porabi vode 200 – 1000 L/ha Tretira se od fenološke faze, ko je prvi list razprt do barvanja jagod (BBCH 11-83). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha.
 Jasna Horvat

Jasna Horvat

Vodja registracij

 Branko Zupančič

Branko Zupančič

Vodja prodaje SI, HR, Hercegovina

 Klementina Homšak

Klementina Homšak

Storitve za kupce

Top