Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Kontakt

Caramba®

Fungicidi

Za zdravo ogrščico z močno korenino

Prednosti

1. krepi razvoj koreninskega sistema

2. zmanjšuje rast nadzemnega dela rastline

3. Izboljšuje splošno stanje rastline in prezimovanje

4. Zagotavlja zaščito pred boleznimi v jesenskem obdobju

Varstvo pred boleznimi in regulacija rasti oljne ogrščice

Čas uporabe

Optimalen čas uporabe sredstva Caramba je, ko je oljna ogrščica v fazi razvoja od štiri do šest listov. Pomembna prednost je, da se lahko uporablja tudi pri neenakomernem vznikanju oljne ogrščice, ko je v fazi razvoja od kotiledona do drugega lista.

Pozitiven vpliv na rast in razvoj gojenih rastlin

Korenina pri rastlinah, ki so bile tretirane s sredstvom Caramba®, je bistveno bolj razvita kot pri rastlinah, ki niso bile tretirane ali so bile tretirane z drugim fungicidom.

Regulator rasti

Poleg zaščite pred povzročitelji bolezni deluje Caramba® tudi kot regulator rasti. Caramba® skrajšuje internodije in zmanjšuje navpično rast. Na ta način je rozeta nizko postavljena, kar je ključen osnovni pogoj za dobro prezimovanje.

Oljna ogrščica, tretirana s sredstvom Caramba®, pozimi in spomladi ne odvrže spodnjih listov, kar bistveno prispeva k večji asimilacijski površini in boljšemu splošnemu stanju rastline.

Uporaba regulatorja rasti jeseni naredi razliko na koncu sezone

Tehnologija zaščite oljne ogrščice

Caramba® - izboljšano prezimovanje in izboljšana regulacija rasti 0,7 l/ha

Caramba® - preprečevanje zgornjega napada bolezni 1,0 l/ha

Butisan® S

Pomemben je dober začetek!

Več

Focus® Ultra

Ultra varstvo pred samoniklo pšenico!

Več

Cleravo®

Z eno potezo do čiste oljne ogrščice

Več

General information

Ime Caramba®
Formulation Vodotopni koncentrat (SL)
Ingredients 60 g/l Metkonazol
Etiketa Caramba® etiketa
MSDS / Varnostni list MSDS Caramba®

Caramba® je sistemični fungicid z preventivnim in kurativnim delovanjem

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Sredstvo Caramba® je dovoljeno mešati s sredstvi ki vsebujejo metazaklor, cikloksidim, tepraloksidim, pendimetalin, alfa cipermetrin, epoksikonazol in fenpropimorf. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.

Informacije o kulturah in škodljivcih

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Ječmenova rja V odmerku 1,5 L/ha V razvojni fazi od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59) S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Fuzarioz V odmerku 1,5 L/ha v Fuzarium zatiramo v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69) S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Hrđa V odmerku 1,5 L/ha: v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Pšenična listna pegavost V odmerku 1,5 L/ha v: V razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Suha trohnoba zelja V odmerku 1,2 L/ha Tretira se v času od začetka rasti do začetka cvetenja posevka. Prvič se tretira v jeseni ob pojavu bolezni, spomladi pa se po potrebi tretiranje ponovi. S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Jesensko tretiranje ima tudi učinek regulatorja rasti. Po tretiranju postanejo rastline odpornejše, koreninski sistem se boljše razvije, boljša je prezimitev posevka. Pomladansko tretiranje zavira rast stebla. S tem se zmanjša nevarnost poleganja. To je pomembno pri novih, visokorodnih sortah in hibridih v razmerah bujne rasti. 56 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Ržena rja V odmerku 1,5 L/ha: v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pšenična listna pegavost V odmerku 1,5 L/ha v: V razvojni fazi od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59). S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Vrh