Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Butisan® S

Pomemben je dober začetek!

Prednosti

Najbolj uporabljani talni herbicid v Evropi v oljni ogrščici

1. Zanesljivo zatira najpomembnejše širokolistne plevele, zlasti jetičnik, kamilico, poljski mak in navadno zvezdico

2. Odlična selektivnost!

3. Deluje tudi foliarno (učinkovito deluje tudi na vznikle plevele, po vzniku posevka)

4. Odlična fotostabilnost in manjša odvisnost od talne vlage – večja zanesljivost v neugodnih pogojih zunanjega okolja

Splošne informacije

Ime Butisan® S
Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 500 g/L Metazaklor

selektivni talni herbicid

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako,

da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju sadik okrasnih grmovnic in

dreves, pora, ozimne in jare oljne ogrščice upoštevati netretiran varnostni pas 15 m

tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2.

reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ostalih gojenih rastlin, na katerih

je sredstvo registrirano, upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje

brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

MEŠANJE

Sredstvo lahko mešamo z registriranimi fitofarmacevtskimi sredstvi v Republiki

Sloveniji, kot so Focus® Ultra, Caramba® in Fastac® 100 EC.

Zakaj Butisan® S?

Butisan® S je registriran za uporabo po setvi in pred vznikom plevelov, čeprav je izjemno selektiven tudi, ko se uporablja po vzniku plevelov (tako je registriran v večini evropskih držav). Za popolno aktivacijo je potrebna manjša količina padavin kot pri konkurenčnih sredstvih. Deluje tudi na šele vznikle plevele.

Butisan® S zatira veliko najpomembnejših plevelov oljne ogrščice

Primer delovanja Butisan® S

Odlična učinkovitost sredstva Butisan® S pri zatiranju divje kamilice

Butisan® S pokaže svoje vrhunske lastnosti pri dobro pripravljenih tleh

Po setvi oljne ogrščice, vendar še pred njenim vznikom, s herbicidom Butisan® S v odmerku 2,0 l/ha oljni ogrščici omogočimo neovirano in hitrejšo rast.

Caramba

Caramba

Za zdravo ogrščico z močno korenino

Focus® Ultra

Focus® Ultra

Ultra varstvo pred samoniklo pšenico!

Cleravo®

Cleravo®

Z eno potezo do čiste oljne ogrščice

Vrh