Caramba®

Za zdravo ogrščico z močno korenino in zdrav pšenični klas, zagotovljen v času cvetenja.

Zime so mile in oljna ogrščica raste hitro. Z uporabo proizvoda Caramba® si zagotovite stabilno rastlino in delovanje proti suhi trohnobi. Pri pšenici pa si z uporabo Carambe®, specializiranega fungicida za preprečevanje fuzarioz v zrnju in sicer z pravočasno uporabo v času cvetenja v kolikor so napovedane padavine.

Caramba®

Za zdravo ogrščico z močno korenino in zdrav pšenični klas, zagotovljen v času cvetenja.

Zime so mile in oljna ogrščica raste hitro. Z uporabo proizvoda Caramba® si zagotovite stabilno rastlino in delovanje proti suhi trohnobi. Pri pšenici pa si z uporabo Carambe®, specializiranega fungicida za preprečevanje fuzarioz v zrnju in sicer z pravočasno uporabo v času cvetenja v kolikor so napovedane padavine.


Prednosti

  • Prvovrstna zaščita pred boleznimi (Fusarium spp., Septoria spp.).
  • Odličen proti boleznim listov, predvsem proti rji in rjavi pegavosti (Puccinia spp., Septoria spp.).
  • Učinkovito zmanjšanje količine mikotoksinov v zrnju (DON).
  • Stroškovno najbolj učinkovita rešitev za velik pridelek in kakovost zrn.

Podrobnosti

Splošne informacije

Ime Caramba®
Formulacija Koncentrat za emulzijo (EC)
Sestavine 60 g/l Metkonazol

Način delovanja

Caramba® je sistemični fungicid z preventivnim in kurativnim delovanjem

Tolerantnost

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Mešanje

Sredstvo Caramba® je dovoljeno mešati s sredstvi ki vsebujejo metazaklor, cikloksidim, tepraloksidim, pendimetalin, alfa cipermetrin, epoksikonazol in fenpropimorf. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.

Ječmenova rja
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
V odmerku 1,5 L/ha V razvojni fazi od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59) S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Fuzarioz
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
V odmerku 1,5 L/ha v Fuzarium zatiramo v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69) S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
V odmerku 1,5 L/ha: v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
V odmerku 1,5 L/ha v: V razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Suha trohnoba zelja
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
V odmerku 1,2 L/ha Tretira se v času od začetka rasti do začetka cvetenja posevka. Prvič se tretira v jeseni ob pojavu bolezni, spomladi pa se po potrebi tretiranje ponovi. S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Jesensko tretiranje ima tudi učinek regulatorja rasti. Po tretiranju postanejo rastline odpornejše, koreninski sistem se boljše razvije, boljša je prezimitev posevka. Pomladansko tretiranje zavira rast stebla. S tem se zmanjša nevarnost poleganja. To je pomembno pri novih, visokorodnih sortah in hibridih v razmerah bujne rasti. 56 dni
Ržena rja
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
V odmerku 1,5 L/ha: v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59); S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni
Pšenična listna pegavost
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
V odmerku 1,5 L/ha v: V razvojni fazi od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59). S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice. 35 dni

Splošne informacije

Ime Caramba®
Formulacija Koncentrat za emulzijo (EC)
Sestavine 60 g/l Metkonazol

Način delovanja

Caramba® je sistemični fungicid z preventivnim in kurativnim delovanjem

Tolerantnost

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Mešanje

Sredstvo Caramba® je dovoljeno mešati s sredstvi ki vsebujejo metazaklor, cikloksidim, tepraloksidim, pendimetalin, alfa cipermetrin, epoksikonazol in fenpropimorf. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.

Back
Ječmen - Ječmenova rja
Priporočena količina
V odmerku 1,5 L/ha
Čas aplikacije
V razvojni fazi od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59)
Število tretranj
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice.
Karenca
35 dni
Back
Pšenica - Fuzarioz
Priporočena količina
V odmerku 1,5 L/ha v
Čas aplikacije
Fuzarium zatiramo v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69)
Število tretranj
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice.
Karenca
35 dni
Priporočena količina
V odmerku 1,5 L/ha:
Čas aplikacije
v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59);
Število tretranj
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice.
Karenca
35 dni
Priporočena količina
V odmerku 1,5 L/ha v:
Čas aplikacije
V razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59);
Število tretranj
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice.
Karenca
35 dni
Back
Repna ogrščica, poletna repica - Suha trohnoba zelja
Priporočena količina
V odmerku 1,2 L/ha
Čas aplikacije
Tretira se v času od začetka rasti do začetka cvetenja posevka. Prvič se tretira v jeseni ob pojavu bolezni, spomladi pa se po potrebi tretiranje ponovi.
Število tretranj
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Jesensko tretiranje ima tudi učinek regulatorja rasti. Po tretiranju postanejo rastline odpornejše, koreninski sistem se boljše razvije, boljša je prezimitev posevka. Pomladansko tretiranje zavira rast stebla. S tem se zmanjša nevarnost poleganja. To je pomembno pri novih, visokorodnih sortah in hibridih v razmerah bujne rasti.
Karenca
56 dni
Back
Rž - Ržena rja
Priporočena količina
V odmerku 1,5 L/ha:
Čas aplikacije
v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59);
Število tretranj
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice.
Karenca
35 dni
Back
Tritikala - Pšenična listna pegavost
Priporočena količina
V odmerku 1,5 L/ha v:
Čas aplikacije
V razvojni fazi od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59).
Število tretranj
S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi.Interval med tretiranjema ne sme preseči 21 dni. Sredstvo lahko uporabljajo samo profesionalni uporabniki ob uporabi traktorske škropilnice.
Karenca
35 dni

Zakaj Caramba®?

Varstvo pred boleznimi in regulacija rasti oljne ogrščice

Čas uporabe

Optimalen čas uporabe sredstva Caramba je, ko je oljna ogrščica v fazi razvoja od štiri do šest listov. Pomembna prednost je, da se lahko uporablja tudi pri neenakomernem vznikanju oljne ogrščice, ko je v fazi razvoja od kotiledona do drugega lista.

Pozitiven vpliv na rast in razvoj gojenih rastlin

Korenina pri rastlinah, ki so bile tretirane s sredstvom Caramba®, je bistveno bolj razvita kot pri rastlinah, ki niso bile tretirane ali so bile tretirane z drugim fungicidom.

Regulator rasti

Poleg zaščite pred povzročitelji bolezni deluje Caramba® tudi kot regulator rasti. Caramba® skrajšuje internodije in zmanjšuje navpično rast. Na ta način je rozeta nizko postavljena, kar je ključen osnovni pogoj za dobro prezimovanje.

Oljna ogrščica, tretirana s sredstvom Caramba®, pozimi in spomladi ne odvrže spodnjih listov, kar bistveno prispeva k večji asimilacijski površini in boljšemu splošnemu stanju rastline.

Uporaba regulatorja rasti jeseni naredi razliko na koncu sezone

Tehnologija zaščite oljne ogrščice

Caramba® - izboljšano prezimovanje in izboljšana regulacija rasti 0,7 l/ha

Caramba® - preprečevanje zgornjega napada bolezni 1,0 l/ha

Pomemben je dober začetek!

Ultra varstvo pred samoniklo pšenico!

Z eno potezo do čiste oljne ogrščice

Vrh