Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Scala®

Fungicidi

Prednosti

  • translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim kurativnim delovanjem na pečkatem sadju in v jagodah
  • Lahko se uporabi tudi za manjše uporabe na malinah in robidah

General information

Ime Scala®
Formulation Koncentrat za suspenziju (SC)
Ingredients 400 g/L Pirimetanil
Label Scala® etiketa

Sredstvo Scala® se uporablja kot translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim kurativnim delovanjem

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju pečkatega sadja upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte, malin ter robid upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jagod upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo Scala® se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, kot je Delan® 700 WG

Informacije o kulturah in škodljivcih

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Siva plesen odmerku 2 L/ha v fenološki fazi od prvih odprtih cvetov do faze drugega pridelka (več obarvanih plodov) (BBCH 60-89) in porabi vode do 500 L/ha; Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno, razmak med tretiranji naj bo 7 do 10 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Siva plesen v odmerku 1 v odmerku 2 L/ha v fenološki fazi od začetka cvetenja (približno 10% cvetov odprtih) do fenološke faze barvanja jagod (BBCH 60-85) in porabi vode do 1000 L/ha Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat ter največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah razmak med tretiranji naj bo 10 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Zatiranje škrlupa v odmerku 1,125 L/ha (0,375 L/m višine krošnje v fenološki fazi od odpiranja brsta do faze, vkateri je plod dosegel 70 % velikosti (BBCH 53-77) in porabi vode do 500 L/ ha/m višine krošnje; Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadjuuporabi največ trikrat ter največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenihprostorih), na malinah in robidah, razmak med tretiranji naj bo 7 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.FItotoksičnost - Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Siva plijesan 2 l/ha v fenološki fazi od 80% odpadlih cvetnih kapic do faze mehčanja jagod (BBCH 68-85) največ dvakrat na malinah in robidah
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Siva plijesan 2 L/ha v fenološki fazi od 80% odpadlih cvetnih kapic do faze mehčanja jagod (BBCH 68-85) Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat, največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah ter največ enkrat na trti
Jasna Horvat

Jasna Horvat

Vodja registracij

Nikola Ettinger

Nikola Ettinger

Vodja tehnike

Branko Zupančič

Branko Zupančič

Vodja prodaje SI, HR, Hercegovina

Klementina Homšak

Klementina Homšak

Storitve za kupce

Damjan Finšgar

Damjan Finšgar

Agronomsko svetovalna podpora

Top