Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Retengo®

Fungicidi

Retengo® je fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem za zatiranje bolezni v pšenici, ječmenu, rži in tritikali.

Prednosti

- na pšenici za zatiranje rumene rje, ržene rje in helmintosporiozne pegavosti pšenice

- na ječmenu za zatiranje ječmenove rje in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom in neparazitske listne pegavosti oziroma sončnih opeklin

- rži za zatiranje ržene rje in za zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom

- tritikali za zatiranje ržene rje

General information

Ime Retengo®
Formulation koncentrat za emulzijo (EC)
Ingredients 200 g/l Pyraclostrobin
Label Retengo® navodila
Safety Data Sheet Retengo® MSDS

Retengo® je fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem, ki vsebuje aktivno snov piraklostrobin.

3 Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Sredstvo Retengo® se lahko meša s fungicidom Opus® 1. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstva.

Informacije o kulturah in škodljivcih

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Ječmenov listni ožig v odmerku 1,25 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih insončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Ječmenova mrežasta pegavost v odmerku 1,25 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih insončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Ječmenova rja v odmerku 1,25 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih insončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
listna pegavost v odmerku 1,25 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih insončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Koruzna listna pegavost v odmerku 1 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira v fenološki fazi od začetka rasti stebla, do fenološke faze, ko moški cvetovi: zgornji in spodnji del metlice cvetijo; ženski cvetovi: svila popolnoma zunaj (BBCH 30-65). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih in sončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Koruzno rjo v odmerku 1 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira v fenološki fazi od začetka rasti stebla, do fenološke faze, ko moški cvetovi: zgornji in spodnji del metlice cvetijo; ženski cvetovi: svila popolnoma zunaj (BBCH 30-65). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih in sončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Očesno pegavostjo koruze v odmerku 1 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira v fenološki fazi od začetka rasti stebla, do fenološke faze, ko moški cvetovi: zgornji in spodnji del metlice cvetijo; ženski cvetovi: svila popolnoma zunaj (BBCH 30-65). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih in sončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Siva pjegavost lista v odmerku 1 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira v fenološki fazi od začetka rasti stebla, do fenološke faze, ko moški cvetovi: zgornji in spodnji del metlice cvetijo; ženski cvetovi: svila popolnoma zunaj (BBCH 30-65). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih in sončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Helmintosporiozna pegavost pšenice v odmerku 1,25 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih insončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pridedo zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Rumena rja S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin
Ržena rja v odmerku 1,25 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih insončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pridedo zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Ječmenov listni ožig v odmerku 1,25 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih insončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Ržena rja v odmerku 1,25 L/ha, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih, do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61). Sredstvo se uporablja preventivno v skladu z napovedjo javne službe za zdravstveno varstvo rastlin Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih insončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Bela gniloba v odmerku 0,5-1 L/ha, pri čemer se nižji odmerek priporoča v razmerahnizkega pritiska bolezni, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, v fenološki fazi, ko je šest listov razvitih, do fenološke faze, ko so semena na sredini tretjine cvetišča siva in so dosegla končno velikost (BBCH 16-75). V primeru ugodnih razmer za razvoj bolezni se na istem zemljišču priporočata dve tretiranji v eni rastni dobi, prvo tretiranje se opravi, ko so sončnice v fenološki fazi po BBCH 16-51, drugo pa v fenološki fazi po BBCH 59-75. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih in sončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Crna koncentrična pjegavost v odmerku 0,5-1 L/ha, pri čemer se nižji odmerek priporoča v razmerahnizkega pritiska bolezni, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, v fenološki fazi, ko je šest listov razvitih, do fenološke faze, ko so semena na sredini tretjine cvetišča siva in so dosegla končno velikost (BBCH 16-75). V primeru ugodnih razmer za razvoj bolezni se na istem zemljišču priporočata dve tretiranji v eni rastni dobi, prvo tretiranje se opravi, ko so sončnice v fenološki fazi po BBCH 16-51, drugo pa v fenološki fazi po BBCH 59-75. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih in sončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Crna pjegavost suncokreta v odmerku 0,5-1 L/ha, pri čemer se nižji odmerek priporoča v razmerahnizkega pritiska bolezni, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, v fenološki fazi, ko je šest listov razvitih, do fenološke faze, ko so semena na sredini tretjine cvetišča siva in so dosegla končno velikost (BBCH 16-75). V primeru ugodnih razmer za razvoj bolezni se na istem zemljišču priporočata dve tretiranji v eni rastni dobi, prvo tretiranje se opravi, ko so sončnice v fenološki fazi po BBCH 16-51, drugo pa v fenološki fazi po BBCH 59-75. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih in sončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Siva pjegavost stabljike v odmerku 0,5-1 L/ha, pri čemer se nižji odmerek priporoča v razmerahnizkega pritiska bolezni, priporočena poraba vode je 100 – 400 L/ha. S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, v fenološki fazi, ko je šest listov razvitih, do fenološke faze, ko so semena na sredini tretjine cvetišča siva in so dosegla končno velikost (BBCH 16-75). V primeru ugodnih razmer za razvoj bolezni se na istem zemljišču priporočata dve tretiranji v eni rastni dobi, prvo tretiranje se opravi, ko so sončnice v fenološki fazi po BBCH 16-51, drugo pa v fenološki fazi po BBCH 59-75. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v koruzi največ enkrat ter v žitih in sončnicah največ dvakrat v eni rastni dobi. Potrebna je velika pazljivost, da ne pride do zanašnja škropilne brozge na sosednje gojene rastline.
Jasna Horvat

Jasna Horvat

Vodja registracij

Nikola Ettinger

Nikola Ettinger

Vodja tehnike

Branko Zupančič

Branko Zupančič

Vodja prodaje SI, HR, Hercegovina

Klementina Homšak

Klementina Homšak

Storitve za kupce

Damjan Finšgar

Damjan Finšgar

Agronomsko svetovalna podpora

Top