Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Pregled proizvodov

Med najpomembnejšimi elementi učinkovitega varstva rastlin je pravilna izbira metode in sredstva za varstvo rastlin pred povzročiteljem bolezni, škodljivci in plevelom. Predstavljamo vam sredstva varstva glede na vrsto kulture, ki so jih naši agronomi pripravili na podlagi dolgoletnih izkušenj in ob upoštevanju vseh značilnosti naših krajev in potreb ljudiTop