Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Orvego®

Fungicidi

fungicid

za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v krompirju.

Prednosti

Uporablja kot kombiniran translaminarno-lokosistemični in kontaktni fungicid,

ki se uporablja preventivno:

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola),

- v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

General information

Ime Orvego®
Formulation koncentrirana suspenzija (SC)
Ingredients 225 g/L Dimetomorf, 300 g/L Ametoktradin
Label Orvego® navodilo
Safety Data Sheet Orvego® MSDS

kombiniran translaminarno-lokosistemični in kontaktni fungicid

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega 2. reda.

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša s fitofarmacevtskim sredstvom Polyram® DF. Glede mešanja z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom oziroma proizvajalcem.

Informacije o kulturah in škodljivcih

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Krompirjeva plesen v odmerku 0,8 L/ha pri uporabi vode 100-500 L/ha od razvojne faze začetka rasti stranskih poganjkov do razvojne faze začetka zorenja gomoljev (BBCH 21-81) Tretira se v časovnih razmikih 5 do 10 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Peronospora vinske trte v odmerku 0,8 L/ha pri uporabi vode 200-1200 L/ha od razvojne faze, ko so socvetja vidna, do razvojne faze barvanja jagod (BBCH 53-83) Tretira se v časovnih razmikih 10 do 14 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni.
Jasna Horvat

Jasna Horvat

Vodja registracij

Nikola Ettinger

Nikola Ettinger

Vodja tehnike

Branko Zupančič

Branko Zupančič

Vodja prodaje SI, HR, Hercegovina

Klementina Homšak

Klementina Homšak

Storitve za kupce

Damjan Finšgar

Damjan Finšgar

Agronomsko svetovalna podpora

Top