Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Fastac® 100 EC

Fastac® 100 EC je insekticid, ki deluje na škodljivce kot dotikalni in želodčni insekticid.

Prednosti

Zatira ličinke in odrasle oblike škodljivcev. Uporablja se za zatiranje škodljivcev na pšenici, ječmenu, oljni ogrščici, kapusnicah (zelju, brstičnem

ohrovtu, brokoliju, ohrovtu), grahu in fižolu.

Podrobnosti

Ime Fastac® 100 EC
Formulacija Koncentrat za emulzijo (EC)
Sestavine 100 g/l alfa-cipermetrin

dotikalni in želodčni insekticid

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

MEŠANJE

Fastac® 100 EC ne smemo mešati z bordojsko brozgo in sredstvi alkalne pH reakcije.

Brokoli

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje repnega bolhača V odmerku 0,075 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje repnega bolhača V odmerku 0,075 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Kupusna lisna uš V odmerku 0,125 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Kupusna lisna uš V odmerku 0,125 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje ličink žitnega strgača V odmerku 0,12 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 21 dni
Za zatiranje uši in uši prenašalk BYDV virusa ki povzroča rumeno pritlikavost ječmena V odmerku 0,125 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 21 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje repnega bolhača V odmerku 0,075 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje ličink žitnega strgača V odmerku 0,12 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 21 dni
Za zatiranje uši in uši prenašalk BYDV virusa ki povzroča rumeno pritlikavost ječmena V odmerku 0,125 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 21 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje repnega bolhača V odmerku 0,075 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Ime Fastac® 100 EC
Formulacija Koncentrat za emulzijo (EC)
Sestavine 100 g/l alfa-cipermetrin

dotikalni in želodčni insekticid

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

MEŠANJE

Fastac® 100 EC ne smemo mešati z bordojsko brozgo in sredstvi alkalne pH reakcije.

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje repnega bolhača V odmerku 0,075 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje repnega bolhača V odmerku 0,075 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Kupusna lisna uš V odmerku 0,125 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Kupusna lisna uš V odmerku 0,125 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje ličink žitnega strgača V odmerku 0,12 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 21 dni
Za zatiranje uši in uši prenašalk BYDV virusa ki povzroča rumeno pritlikavost ječmena V odmerku 0,125 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 21 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje repnega bolhača V odmerku 0,075 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje ličink žitnega strgača V odmerku 0,12 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 21 dni
Za zatiranje uši in uši prenašalk BYDV virusa ki povzroča rumeno pritlikavost ječmena V odmerku 0,125 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 21 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Za zatiranje repnega bolhača V odmerku 0,075 L/ha Tretiramo, ko je presežen prag škode, pri tem upoštevamo navedbe o karenci. S sredstvom se lahko na isti površini tretira najveć dvakrat v eni rastni dobi. 14 dni
Etiketa Etiketa
Vrh