Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Cleravo®

Z eno potezo do čiste Clearfield oljne ogrščice

Prednosti

1. Najširši spekter delovanja med vsemi herbicidi pri oljni ogrščici

2. Učinkovit proti najodpornejšim plevelom, vključno z njivsko gorjušico in samoniklo pšenico

3. Fleksibilen čas uporabe – v jeseni ali spomladi

4. Edinstvena kombinacija dveh aktivnih snovi z močnim foliarnim in podaljšanim talnim delovanjem

Splošne informacije

Ime Cleravo®
Sestavine 35 g/l Imazamox, 250 g/l Kvinmerak

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov

tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih

organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje

brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

MEŠANJE

Aktivni snovi kvinmerak in imazamoks sta stabilni v razredčeni vodni raztopini.

Sredstvo lahko mešamo z registriranimi sredstvi v Republiki Sloveniji, kot so Dash®

HC, Focus® Ultra, Caramba®. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva

na delovanje pripravka.

Zakaj Cleravo®?

Kontaktni (dotikalni) herbicid z rezidualnim delovanjem, ki v rastlino vstopa pretežno preko listja, deloma tudi preko korenin. Vsebuje aktivni snovi imazamoks in kvinmerak. Uporablja po vzniku za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela izključno v posevkih CLEARFIELD® hibridov oljne ogrščice, ki so tolerantni na aktivno snov imazamoks.

Količina uporabe: 1,0 l/ha + močilo Dash® 1,0 l/ha

Z enim herbicidom se znebite vseh pomembnih plevelov v posevku oljne ogrščice

Cleravo® deluje na širok spekter plevelov! Poleg standardnih plevelov, kot so Gallium spp. (lakota), Chenopodium spp. (bela metlika) in Anthemis arvensis (njivska pasja kamilica), Cleravo® učinkovito zatira tudi problematične plevele, kot so njivska gorjušica (Sinapis arvensis) in druge križnice (Cruciferous).

Tretiranje se izvede, ko je plevel v najzgodnejši fazi razvoja (2–4 listi). Takrat zadostuje 1,0 l/ha Cleravo® + 1 l/ha močila Dash®. Splošno priporočilo je, da se Cleravo® vedno uporablja z močilom Dash®. Cleravo® je prvi sistemski herbicid, s katerim se samo z enim tretmajem uspešno zatrejo širokolistni in travni pleveli po vzniku oljne ogrščice.

Cleravo® odlično zatira tudi samoniklo pšenico, zato je ni treba dodatno zatirati.

CL tehnologija zaščite oljne ogrščice

Butisan® S

Butisan® S

Pomemben je dober začetek!

Focus® Ultra

Focus® Ultra

Ultra varstvo pred samoniklo pšenico!

Caramba

Caramba

Za zdravo ogrščico z močno korenino

Vrh