Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Sercadis®

Nezamenljiv del sestavljanke

Novi standard proti pepelovki

Prednosti

Jabolko

1. POPOLN. Proti pepelovki in škrlupu na listu

2. PRILAGODLJIV. Pri nizkih in visokih temperaturah

3. DONOSEN. Količinsko in kakovostno

Vinska trta

1. MOČAN. Proti pepelovki in črni gnilobi

2. EDINSTVEN. Mobilen, da varuje nov prirast

3. ZANESLJIV. Hitro se veže in nudi dolgotrajno zaščito

Podrobnosti

Ime Sercadis®
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Sestavine 300 g/L fluksapiroksad

Sredstvo Sercadis® se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na trti upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda; pri uporabi na pečkatem sadnem drevju pa 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Sredstvo Sercadis se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, po priporočilih imetnika registracije.

Pečkato sadje, drugo

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Hrušev škrlup v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Škrlup, jablanov v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Oidija vinske trte v odmerku 0,15 L/ha, ob porabi vode 200 – 1000 L/ha Tretira se od fenološke faze, ko je prvi list razprt do barvanja jagod (BBCH 11-83). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Ime Sercadis®
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Sestavine 300 g/L fluksapiroksad

Sredstvo Sercadis® se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na trti upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda; pri uporabi na pečkatem sadnem drevju pa 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Sredstvo Sercadis se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, po priporočilih imetnika registracije.

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Hrušev škrlup v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Škrlup, jablanov v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Oidija vinske trte v odmerku 0,15 L/ha, ob porabi vode 200 – 1000 L/ha Tretira se od fenološke faze, ko je prvi list razprt do barvanja jagod (BBCH 11-83). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Vrh