Sercadis®

Nezamenljiv del sestavljanke

Edinstven, zanesljiv in močan fungicid za nadzor bolezni. Preverjen fungicid Sercadis® ščiti jabolka pred jablanovo pepelovko in škrlupom ter vinsko trto pred oidijem. Prav tako ima rešitev za pridelovalce krompirja za zmanjšanje prisotnosti bolezni bele noge krompirja (Rhizoctonia solani).

Sercadis®

Nezamenljiv del sestavljanke

Edinstven, zanesljiv in močan fungicid za nadzor bolezni. Preverjen fungicid Sercadis® ščiti jabolka pred jablanovo pepelovko in škrlupom ter vinsko trto pred oidijem. Prav tako ima rešitev za pridelovalce krompirja za zmanjšanje prisotnosti bolezni bele noge krompirja (Rhizoctonia solani).


Prednosti

  • POPOLN - proti pepelovki in škrlupu na listu pri jablani in proti oidiju na vinski trti.
  • PRILAGODLJIV - možna uporaba pri nizkih in visokih temperaturah.
  • DONOSEN - zagotovi donosnost in kakovost pridelka.
  • MOČAN - proti škrlupu, oidiju in pepelovki.
  • EDINSTVEN - mobilno delovanje, da s tem varuje nov prirast.
  • ZANESLJIV - hitro se veže in nudi dolgotrajno zaščito.

Podrobnosti

Splošne informacije

Ime Sercadis®
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Sestavine 300 g/L Fluksapiroksad
Oznake

preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju

Način delovanja

Sredstvo Sercadis® se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju.

Tolerantnost

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na trti upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda; pri uporabi na pečkatem sadnem drevju pa 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Mešanje

Sredstvo Sercadis se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, po priporočilih imetnika registracije.

Hrušev škrlup
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha. Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Oidija vinske trte
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
v odmerku 0,15 L/ha, ob porabi vode 200 – 1000 L/ha Tretira se od fenološke faze, ko je prvi list razprt do barvanja jagod (BBCH 11-83). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha. 56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

Splošne informacije

Ime Sercadis®
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Sestavine 300 g/L Fluksapiroksad
Oznake

preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju

Način delovanja

Sredstvo Sercadis® se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid za zatiranje bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter na pečkatem sadju.

Tolerantnost

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na trti upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda; pri uporabi na pečkatem sadnem drevju pa 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Mešanje

Sredstvo Sercadis se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, po priporočilih imetnika registracije.

Back
Pečkato sadje, drugo - Hrušev škrlup
Priporočena količina
v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha.
Čas aplikacije
Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81).
Število tretranj
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha.
Karenca
56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Priporočena količina
v odmerku 0,25-0,3 L/ha, pri čemer se nižji odmerek uporabi ob nizkem pritisku bolezni ter za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,25L/ha, ob porabi vode 150-1000 L/ha.
Čas aplikacije
Tretira se od fenološke faze odpiranja brstov, do začetka zorenja (BBCH 53-81).
Število tretranj
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha.
Karenca
56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Back
Vinska sorta grozdja, namizno grozdje - Oidija vinske trte
Priporočena količina
v odmerku 0,15 L/ha, ob porabi vode 200 – 1000 L/ha
Čas aplikacije
Tretira se od fenološke faze, ko je prvi list razprt do barvanja jagod (BBCH 11-83).
Število tretranj
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Največji dovoljeni odmerek na vinski trti je 0,45 L/ha na leto in na pečkatem sadju0,9 L/ha.
Karenca
56 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Vrh