Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Scala®

Fungicidi

Prednosti

1. translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim kurativnim delovanjem na pečkatem sadju in v jagodah

2. lahko se uporabi tudi za manjše uporabe na malinah in robidah

Podrobnosti

Ime Scala®
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Sestavine 400 g/L Pirimetanil

Sredstvo Scala® se uporablja kot translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim kurativnim delovanjem

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju pečkatega sadja upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte, malin ter robid upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jagod upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo Scala® se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, kot je Delan® 700 WG

Jagoda

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plesen odmerku 2 L/ha v fenološki fazi od prvih odprtih cvetov do faze drugega pridelka (več obarvanih plodov) (BBCH 60-89) in porabi vode do 500 L/ha; Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno, razmak med tretiranji naj bo 7 do 10 dni 3 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plesen v odmerku 1 v odmerku 2 L/ha v fenološki fazi od začetka cvetenja (približno 10% cvetov odprtih) do fenološke faze barvanja jagod (BBCH 60-85) in porabi vode do 1000 L/ha Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat ter največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah razmak med tretiranji naj bo 10 dni 3 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Zatiranje škrlupa v odmerku 1,125 L/ha (0,375 L/m višine krošnje v fenološki fazi od odpiranja brsta do faze, vkateri je plod dosegel 70 % velikosti (BBCH 53-77) in porabi vode do 500 L/ ha/m višine krošnje; Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat ter največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah, razmak med tretiranji naj bo 7 dni. Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo. FItotoksičnost - Sredstvo, uporabljeno v pred pisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. 56 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plijesan 2 l/ha v fenološki fazi od 80% odpadlih cvetnih kapic do faze mehčanja jagod (BBCH 68-85) največ dvakrat na malinah in robidah 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plijesan 2 L/ha v fenološki fazi od 80% odpadlih cvetnih kapic do faze mehčanja jagod (BBCH 68-85) Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat, največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah ter največ enkrat na trti 21 dni
Ime Scala®
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Sestavine 400 g/L Pirimetanil

Sredstvo Scala® se uporablja kot translaminarni fungicid s preventivnim in delno izraženim kurativnim delovanjem

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju pečkatega sadja upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte, malin ter robid upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jagod upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo Scala® se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi, kot je Delan® 700 WG

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plesen odmerku 2 L/ha v fenološki fazi od prvih odprtih cvetov do faze drugega pridelka (več obarvanih plodov) (BBCH 60-89) in porabi vode do 500 L/ha; Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno, razmak med tretiranji naj bo 7 do 10 dni 3 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plesen v odmerku 1 v odmerku 2 L/ha v fenološki fazi od začetka cvetenja (približno 10% cvetov odprtih) do fenološke faze barvanja jagod (BBCH 60-85) in porabi vode do 1000 L/ha Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat ter največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah razmak med tretiranji naj bo 10 dni 3 dniDelovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Zatiranje škrlupa v odmerku 1,125 L/ha (0,375 L/m višine krošnje v fenološki fazi od odpiranja brsta do faze, vkateri je plod dosegel 70 % velikosti (BBCH 53-77) in porabi vode do 500 L/ ha/m višine krošnje; Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat ter največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah, razmak med tretiranji naj bo 7 dni. Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo. FItotoksičnost - Sredstvo, uporabljeno v pred pisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. 56 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plijesan 2 l/ha v fenološki fazi od 80% odpadlih cvetnih kapic do faze mehčanja jagod (BBCH 68-85) največ dvakrat na malinah in robidah 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plijesan 2 L/ha v fenološki fazi od 80% odpadlih cvetnih kapic do faze mehčanja jagod (BBCH 68-85) Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni na pečkatem sadju uporabi največ trikrat, največ dvakrat v jagodah (na prostem in v zaščitenih prostorih), na malinah in robidah ter največ enkrat na trti 21 dni
Etiketa Etiketa
MSDS / Varnostni list Varnostni list
Vrh