Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Orvego®

fungicid

Prednosti

Uporablja kot kombiniran translaminarno-lokosistemični in kontaktni fungicid,

ki se uporablja preventivno:

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola),

- v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

Podrobnosti

Ime Orvego®
Formulacija koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 300 g/L Ametoktradin, 225 g/L Dimetomorf

kombiniran translaminarno-lokosistemični in kontaktni fungicid

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega 2. reda.

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša s fitofarmacevtskim sredstvom Polyram® DF. Glede mešanja z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom oziroma proizvajalcem.

Krompiri

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Krompirjeva plesen v odmerku 0,8 L/ha pri uporabi vode 100-500 L/ha od razvojne faze začetka rasti stranskih poganjkov do razvojne faze začetka zorenja gomoljev (BBCH 21-81) Tretira se v časovnih razmikih 5 do 10 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Peronospora vinske trte v odmerku 0,8 L/ha pri uporabi vode 200-1200 L/ha od razvojne faze, ko so socvetja vidna, do razvojne faze barvanja jagod (BBCH 53-83) Tretira se v časovnih razmikih 10 do 14 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni. 35 dni
Ime Orvego®
Formulacija koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 300 g/L Ametoktradin, 225 g/L Dimetomorf

kombiniran translaminarno-lokosistemični in kontaktni fungicid

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega 2. reda.

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša s fitofarmacevtskim sredstvom Polyram® DF. Glede mešanja z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom oziroma proizvajalcem.

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Krompirjeva plesen v odmerku 0,8 L/ha pri uporabi vode 100-500 L/ha od razvojne faze začetka rasti stranskih poganjkov do razvojne faze začetka zorenja gomoljev (BBCH 21-81) Tretira se v časovnih razmikih 5 do 10 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Peronospora vinske trte v odmerku 0,8 L/ha pri uporabi vode 200-1200 L/ha od razvojne faze, ko so socvetja vidna, do razvojne faze barvanja jagod (BBCH 53-83) Tretira se v časovnih razmikih 10 do 14 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni. 35 dni
Etiketa Etiketa
MSDS / Varnostni list Varnostni list
Prenosi Orvego brošura
Vrh