Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Kumulus® DF

Fungicidi

Prednosti

1. zelo dobro učinkovanje proti pepelasti plesni pred cvetenjem

2. lepo topen in kompatibilen z večino sredstev

3. se ne praši

4. široka možnost uporabe

Podrobnosti

Ime Kumulus® DF
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Sestavine 800 g/kg Žveplo

fungicid s preventivnim kontaktnim delovanjem

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretirani varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo Kumulus® DF se lahko meša z večino standardno uporabljanih fungicidov in insekticidov kot so: Bellis®, Tercel®, Signum®, Masai®, Rovral™Aquaflo, Fastac™100 EC, Enervin® in Vivando®. Pri mešanju je treba upoštevati vrstni red mešanja posameznih sredstev po vrsti formulacije (formulacije se meša po sledečem vrstnem redu: WP, WG, SC, SE, EC in na koncu se doda še SL formulacijo). Nazadnje se doda foliarna gnojila. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.

Breskev

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka bučnic v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razvitegatretjega pravega lista na glavni reži do faze, ko ima 70% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13-87) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 6 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Hrušev škrlup v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Jablanova pepelovka v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škrlup, jablanov v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Jablanova pepelovka 5-8 kg/ha V razvojni fazi, ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskimi do faze zrenja (BBCH 09 - 85). Razmak tretiranj 7 do 14 dni 14 7 dni
Škrlup, jablanov 5 -8 kg /ha V razvojni fazi, ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskimi do faze zrenja (BBCH 09 - 85). Razmak tretiranj 7 do 14 dni 14 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka bučnic v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razvitegatretjega pravega lista na glavni reži do faze, ko ima 70% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13-87) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 6 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Hrušev škrlup v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Jablanova pepelovka v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škrlup, jablanov v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka bučnic v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razvitegatretjega pravega lista na glavni reži do faze, ko ima 70% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13-87) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 6 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-8 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Črna pegavost vinske trte v odmerku 2,5 -6,25 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 28 dni
Oidija vinske trte v odmerku 2,5 -6,25 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 28 dni
Zmanjševanje populacije pršice trsne kodravosti v odmerku 2,5 -6,25 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 28 dni
Zmanjševanje trsne pršice v odmerku 2,5 -6,25 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 28 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 4,5-7,5 kg/ha v razvojni fazi peti pravi list razvit do konca cvetenja (BBCH 35-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku
Ime Kumulus® DF
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Sestavine 800 g/kg Žveplo

fungicid s preventivnim kontaktnim delovanjem

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretirani varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Sredstvo Kumulus® DF se lahko meša z večino standardno uporabljanih fungicidov in insekticidov kot so: Bellis®, Tercel®, Signum®, Masai®, Rovral™Aquaflo, Fastac™100 EC, Enervin® in Vivando®. Pri mešanju je treba upoštevati vrstni red mešanja posameznih sredstev po vrsti formulacije (formulacije se meša po sledečem vrstnem redu: WP, WG, SC, SE, EC in na koncu se doda še SL formulacijo). Nazadnje se doda foliarna gnojila. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka bučnic v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razvitegatretjega pravega lista na glavni reži do faze, ko ima 70% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13-87) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 6 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Hrušev škrlup v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Jablanova pepelovka v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škrlup, jablanov v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Jablanova pepelovka 5-8 kg/ha V razvojni fazi, ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskimi do faze zrenja (BBCH 09 - 85). Razmak tretiranj 7 do 14 dni 14 7 dni
Škrlup, jablanov 5 -8 kg /ha V razvojni fazi, ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskimi do faze zrenja (BBCH 09 - 85). Razmak tretiranj 7 do 14 dni 14 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka bučnic v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razvitegatretjega pravega lista na glavni reži do faze, ko ima 70% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13-87) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 6 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Hrušev škrlup v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Jablanova pepelovka v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škrlup, jablanov v odmerku 5-8 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka bučnic v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razvitegatretjega pravega lista na glavni reži do faze, ko ima 70% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13-87) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 6 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-8 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 3 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha Ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami, do faze zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 7 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku 35 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Črna pegavost vinske trte v odmerku 2,5 -6,25 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 28 dni
Oidija vinske trte v odmerku 2,5 -6,25 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 28 dni
Zmanjševanje populacije pršice trsne kodravosti v odmerku 2,5 -6,25 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 28 dni
Zmanjševanje trsne pršice v odmerku 2,5 -6,25 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku 28 dni
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka v odmerku 4,5-7,5 kg/ha v razvojni fazi peti pravi list razvit do konca cvetenja (BBCH 35-69) Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku
Etiketa Etiketa_front
Etiketa Etiketa_back
MSDS / Varnostni list Varnostni list

Zakaj Kumulus® DF?

Vrh