Delan® Pro

Enostavna rešitev za zaščito vašega sadja in vinograda.

Če želite biti PROfesionalni v zaščiti vaših nasadov in vinogradov, potrebujete dobra orodja. Rešitev obstaja…

Fungicid s kontaktnim in sistemičnim delovanjem Delan® Pro uspešno nadzoruje pomembno bolezen jablanov in hrušev škrlup ter peronosporo v trti.

Delan® Pro

Enostavna rešitev za zaščito vašega sadja in vinograda.

Če želite biti PROfesionalni v zaščiti vaših nasadov in vinogradov, potrebujete dobra orodja. Rešitev obstaja…

Fungicid s kontaktnim in sistemičnim delovanjem Delan® Pro uspešno nadzoruje pomembno bolezen jablanov in hrušev škrlup ter peronosporo v trti.


Prednosti

  • Inovativna rešitev pri zatiranju najpomembnejše bolezni škrlup v jablanah in hruškah in peronospore v vinski trti.
  • S sinergijo dveh aktivnih snovi zagotavlja kontaktno in sistematično preventivno fungicidno delovanje.
  • Krepi imuniteto rastline in povečuje njeno naravno odpornost.
  • Še posebej učinkovita v deževnih in hladnih razmerah.
  • Odporna na izpiranje z dežjem.
Etiketa

Etiketa

MSDS / Varnostni list

Varnostni list

Podrobnosti

Splošne informacije

Ime Delan® Pro
Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 125 g/L Ditianon
Oznake

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA

Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence).Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov, kot so: prepogosta uporaba istega sredstva, uporaba neustreznih odmerkov, prepogosta uporaba sredstev z enakim načinom delovanja,... Odpornost se pokaže v slabšem

delovanju sredstva po nekajletni uporabi.V primerih, ko je za zatiranje bolezni potrebno izvesti več tretiranj letno, se izmenično uporabi sredstva z drugačnim načinom delovanja.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

Način delovanja

Delan® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki vsebuje ditianon in kalijeve fosfonate. Ditianon deluje preventivno in kontaktno. Vpliva na sulfhidrilno skupino (SH) mnogih beljakovin, ki sestavljajo glive in s tem ovira translokacijo po rastlinah. Kalijevi fosfonati se akropetalno premeščajo po rastlini in delujejo kot sistemični fungicid. Prvenstveno upočasnijo rast, zavirajo sporulacijo in s tem sproščanje zoospor ali pa posredno s spodbujanjem/ stimuliranjem obrambe gostiteljske rastline, zavirajo razvoj patogena oziroma rastlinske bolezni.

Mešanje

Pri mešanju s sredstvi, ki vsebujejo karbonate in dikarbonate, se svetuje previdnost, saj lahko nastane ogljikov dioksid in/ali pride do penjenja. Za informacije o mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom.

Hrušev škrlup
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
v odmerku 2,5 L/ha. Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v enirastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha. 35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši
Škrlup, jablanov
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
v odmerku 2,5 L/ha Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha. 35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Peronospora vinske trte
Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
v odmerku 3,0 L/ha. Tretira se v fenološki fazi od petega razvitega lista do nadaljevanja barvanja jagod (BBCH 15-83). Razmak med tretiranji naj bo 10 dni. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču trto za pridelavo vinskega grozdja tretira največ štirikrat. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha pri uporabi na jablanah in hruškah ter 12 L/ha pri uporabi na trti za pridelavo vinskega grozdja. 42 dni

Splošne informacije

Ime Delan® Pro
Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 125 g/L Ditianon
Oznake

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA

Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence).Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov, kot so: prepogosta uporaba istega sredstva, uporaba neustreznih odmerkov, prepogosta uporaba sredstev z enakim načinom delovanja,... Odpornost se pokaže v slabšem

delovanju sredstva po nekajletni uporabi.V primerih, ko je za zatiranje bolezni potrebno izvesti več tretiranj letno, se izmenično uporabi sredstva z drugačnim načinom delovanja.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

Način delovanja

Delan® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki vsebuje ditianon in kalijeve fosfonate. Ditianon deluje preventivno in kontaktno. Vpliva na sulfhidrilno skupino (SH) mnogih beljakovin, ki sestavljajo glive in s tem ovira translokacijo po rastlinah. Kalijevi fosfonati se akropetalno premeščajo po rastlini in delujejo kot sistemični fungicid. Prvenstveno upočasnijo rast, zavirajo sporulacijo in s tem sproščanje zoospor ali pa posredno s spodbujanjem/ stimuliranjem obrambe gostiteljske rastline, zavirajo razvoj patogena oziroma rastlinske bolezni.

Mešanje

Pri mešanju s sredstvi, ki vsebujejo karbonate in dikarbonate, se svetuje previdnost, saj lahko nastane ogljikov dioksid in/ali pride do penjenja. Za informacije o mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom.

Back
Hruška - Hrušev škrlup
Priporočena količina
v odmerku 2,5 L/ha.
Čas aplikacije
Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje.
Število tretranj
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v enirastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha.
Karenca
35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši
Back
Jabolko - Škrlup, jablanov
Priporočena količina
v odmerku 2,5 L/ha
Čas aplikacije
Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje.
Število tretranj
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha.
Karenca
35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Back
Vinska sorta grozdja, namizno grozdje - Peronospora vinske trte
Priporočena količina
v odmerku 3,0 L/ha.
Čas aplikacije
Tretira se v fenološki fazi od petega razvitega lista do nadaljevanja barvanja jagod (BBCH 15-83). Razmak med tretiranji naj bo 10 dni. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha.
Število tretranj
S sredstvom se lahko na istem zemljišču trto za pridelavo vinskega grozdja tretira največ štirikrat. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha pri uporabi na jablanah in hruškah ter 12 L/ha pri uporabi na trti za pridelavo vinskega grozdja.
Karenca
42 dni
Vrh