Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Delan® Pro

PROaktivna tehnologija

Edinstven kot vaše vino

Prednosti

Jabolko

1. zanesljiva zaščita pred okužbami s škrlupom na listju in plodovih

2. dviguje odpornost rastline pred glivičnimi in bakterijskimi boleznimi

3. odlična pokrovnost in odpornost na izpiranje z dežjem

Vinska trta

1. zanesljiva zaščita pred okužbami s škrlupom na listju in plodovih

2. dviguje odpornost rastline pred glivičnimi in bakterijskimi boleznimi

3. odlična pokrovnost in odpornost na izpiranje z dežjem

Podrobnosti

Ime Delan® Pro
Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 125 g/L Ditianon

Delan® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki vsebuje ditianon in kalijeve fosfonate. Ditianon deluje preventivno in kontaktno. Vpliva na sulfhidrilno skupino (SH) mnogih beljakovin, ki sestavljajo glive in s tem ovira translokacijo po rastlinah. Kalijevi fosfonati se akropetalno premeščajo po rastlini in delujejo kot sistemični fungicid. Prvenstveno upočasnijo rast, zavirajo sporulacijo in s tem sproščanje zoospor ali pa posredno s spodbujanjem/ stimuliranjem obrambe gostiteljske rastline, zavirajo razvoj patogena oziroma rastlinske bolezni.

Pri mešanju s sredstvi, ki vsebujejo karbonate in dikarbonate, se svetuje previdnost, saj lahko nastane ogljikov dioksid in/ali pride do penjenja. Za informacije o mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom.

Hruška

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Hrušev škrlup v odmerku 2,5 L/ha. Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v enirastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha. 35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Škrlup, jablanov v odmerku 2,5 L/ha Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha. 35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Peronospora vinske trte v odmerku 3,0 L/ha. Tretira se v fenološki fazi od petega razvitega lista do nadaljevanja barvanja jagod (BBCH 15-83). Razmak med tretiranji naj bo 10 dni. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču trto za pridelavo vinskega grozdja tretira največ štirikrat. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha pri uporabi na jablanah in hruškah ter 12 L/ha pri uporabi na trti za pridelavo vinskega grozdja. 42 dni
Ime Delan® Pro
Formulacija Koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 125 g/L Ditianon

Delan® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki vsebuje ditianon in kalijeve fosfonate. Ditianon deluje preventivno in kontaktno. Vpliva na sulfhidrilno skupino (SH) mnogih beljakovin, ki sestavljajo glive in s tem ovira translokacijo po rastlinah. Kalijevi fosfonati se akropetalno premeščajo po rastlini in delujejo kot sistemični fungicid. Prvenstveno upočasnijo rast, zavirajo sporulacijo in s tem sproščanje zoospor ali pa posredno s spodbujanjem/ stimuliranjem obrambe gostiteljske rastline, zavirajo razvoj patogena oziroma rastlinske bolezni.

Pri mešanju s sredstvi, ki vsebujejo karbonate in dikarbonate, se svetuje previdnost, saj lahko nastane ogljikov dioksid in/ali pride do penjenja. Za informacije o mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z zastopnikom.

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Hrušev škrlup v odmerku 2,5 L/ha. Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v enirastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha. 35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Škrlup, jablanov v odmerku 2,5 L/ha Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha. 35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Peronospora vinske trte v odmerku 3,0 L/ha. Tretira se v fenološki fazi od petega razvitega lista do nadaljevanja barvanja jagod (BBCH 15-83). Razmak med tretiranji naj bo 10 dni. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču trto za pridelavo vinskega grozdja tretira največ štirikrat. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha pri uporabi na jablanah in hruškah ter 12 L/ha pri uporabi na trti za pridelavo vinskega grozdja. 42 dni
Etiketa Etiketa
Vrh