Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Collis®

preventivni sistemični fungicid

Prednosti

1. zanesljivo zatiranje oidija pri visokem infekcijskem potencialu

2. sočasno zatiranje sive grozdne plesni, aktivno preprečevanje nastanka rezistence

3. dolgotrajno delovanje

Podrobnosti

Ime Collis®
Formulacija tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 200 g/l Boskalid, 100 g/l Kresoksim-metil

COLLIS® vsebuje dve aktivni snovi (boskalid in krezoksim-metil), ki pripadata različnim kemičnim skupinam z različnimi mehanizmi delovanja. Boskalid deluje sistemično, po nanosu se v rastlini razporedi v 48 urah. Krezoksim-metil deluje mezosistemično in ima delno izraženo translaminarno delovanje.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od brega voda 2. reda.

ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA

Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov (prepogoste uporabe pripravka, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe pripravkov z enakim načinom delovanja). Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi.

Z namenom preprečiti pojav odpornosti se priporoča naslednje ukrepe: COLLIS® se uporablja zgolj preventivno. Na isti površini se sme pripravek COLLIS® in pripravke na osnovi aktivnih snovi z enakim načinom delovanja, kot so npr. azoksistrobin, fenamidon, famoksadon, krezoksim–metil, piraklostrobin in trifloksistrobin uporabiti največ trikrat v eni rastni sezoni. V primerih, ko je za zatiranje oidija vinske trte potrebno izvesti več tretiranj letno, se uporabi pripravke z drugačnimi načini delovanja.

Okrasne rastline

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plesen V odmerku 0,7 L/ha in ob porabi vode 150-400 L/ha Tretira se od začetka okužbe dalje. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanji 7 dni. Za okrasne čebulnice in gomoljnice karenca ni potrebna.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka V odmerku 0,4 L/ha in ob porabi vode 200-1200 L/ha Od rastnega stadija, ko je peti list razvit naprej (od BBCH 15 dalje) Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanji 7 dni. 28 dni
Ime Collis®
Formulacija tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
Sestavine 200 g/l Boskalid, 100 g/l Kresoksim-metil

COLLIS® vsebuje dve aktivni snovi (boskalid in krezoksim-metil), ki pripadata različnim kemičnim skupinam z različnimi mehanizmi delovanja. Boskalid deluje sistemično, po nanosu se v rastlini razporedi v 48 urah. Krezoksim-metil deluje mezosistemično in ima delno izraženo translaminarno delovanje.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od brega voda 2. reda.

ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA

Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov (prepogoste uporabe pripravka, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe pripravkov z enakim načinom delovanja). Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi.

Z namenom preprečiti pojav odpornosti se priporoča naslednje ukrepe: COLLIS® se uporablja zgolj preventivno. Na isti površini se sme pripravek COLLIS® in pripravke na osnovi aktivnih snovi z enakim načinom delovanja, kot so npr. azoksistrobin, fenamidon, famoksadon, krezoksim–metil, piraklostrobin in trifloksistrobin uporabiti največ trikrat v eni rastni sezoni. V primerih, ko je za zatiranje oidija vinske trte potrebno izvesti več tretiranj letno, se uporabi pripravke z drugačnimi načini delovanja.

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plesen V odmerku 0,7 L/ha in ob porabi vode 150-400 L/ha Tretira se od začetka okužbe dalje. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanji 7 dni. Za okrasne čebulnice in gomoljnice karenca ni potrebna.
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka V odmerku 0,4 L/ha in ob porabi vode 200-1200 L/ha Od rastnega stadija, ko je peti list razvit naprej (od BBCH 15 dalje) Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Časovni interval med tretiranji naj bo najmanji 7 dni. 28 dni
Etiketa Etiketa
MSDS / Varnostni list Varnostni list
Vrh