Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Cantus®

Preventivni sistemični fungicid

Prednosti

Preventivni sistemični fungicid s translaminarnim delovanjem na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje sive grozdne plesni (Botrytis cinerea). Aktivna snov zavira procese dihanja v glivnih celicah in s tem prepreči kalitev spor, rast micelija in nastanek novih spor.

Podrobnosti

Ime Cantus®
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Sestavine 500 g/kg Boskalid

Cantus® je sistemični fungicid s translaminarnim delovanjem. Aktivna snov zavira procese dihanja v glivnih celicah in s tem prepreči kalitev spor, rast micelija in nastanek novih spor.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

Ne mešati s pripravki, ki vsebujejo cipermetrin, endosulfan, oksidemeton metil in dimetoat, omejitev pri mešanju z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki se uporabljajo pri zaščiti vinske trte, ni. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.

Vinska sorta grozdja, namizno grozdje

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plesen V odmerku 1,2 kg/ha Tretiramo v območju grozdov in sicer v fenološki fazi zapiranja grozdov (77-79 po BBCH), v času mehčanja oziroma barvanja jagod (BBCH 83-85 po BBCH) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. 28 dni
Ime Cantus®
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Sestavine 500 g/kg Boskalid

Cantus® je sistemični fungicid s translaminarnim delovanjem. Aktivna snov zavira procese dihanja v glivnih celicah in s tem prepreči kalitev spor, rast micelija in nastanek novih spor.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

Ne mešati s pripravki, ki vsebujejo cipermetrin, endosulfan, oksidemeton metil in dimetoat, omejitev pri mešanju z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki se uporabljajo pri zaščiti vinske trte, ni. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravka.

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Siva plesen V odmerku 1,2 kg/ha Tretiramo v območju grozdov in sicer v fenološki fazi zapiranja grozdov (77-79 po BBCH), v času mehčanja oziroma barvanja jagod (BBCH 83-85 po BBCH) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. 28 dni
Etiketa Etiketa
MSDS / Varnostni list Varnostni list
Vrh