Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Cabrio® Top

Cabrio®Top je lokalno sistemičen fungicid za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) in oidija vinske trte (Uncinula necator).

Prednosti

  • Omogoča dobro zaščito listov in grozdja vinske trte
  • Pripravek ima dolgo rezidualno delovanje (interval med škropljenji je do 14 dni)
  • Ni nevarnosti pred izpiranjem s padavinami
  • Ni pojava fitotoksičnosti na listju in grozdju
  • Nima negativnih vplivov na fermentacijo ter okus grozdja in vina
  • Odlična selektivnost na vse preizkušene sorte vinske trte
  • Ni znakov odpornosti

Podrobnosti

Ime Cabrio® Top
Formulacija močljiva zrna (WG)
Sestavine 550 g/kg Metiram, 50 g/kg Piraklostrobin

Cabrio®Top je lokalno sistemičen fungicid za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) in oidija vinske trte (Uncinula necator).

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda.

Ni omejitev pri mešanju s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki se uporabljajo pri varstvu vinske trte. Upoštevajte vrstni red mešanja posameznih sredstev po vrsti formulacije.

Vinska sorta grozdja, namizno grozdje

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka 2,0 kg/ha Priporočena poraba vode je 600-1000 L/ha Od začetka cvetanja vinske trte (BBCH 61) do konca zapiranja grozdov (BBCH 79) Na istem zemljišču sredstvo uporabljate največ trikrat v eni rastni dobi, pri čemer ga ne uporabljajte več kot dvakrat zapored. 35 dni
Peronospora vinske trte 2,0 kg/ha Priporočena poraba vode je 600-1000 L/ha Od začetka cvetanja vinske trte (BBCH 61) do konca zapiranja grozdov (BBCH 79) Na istem zemljišču sredstvo uporabljate največ trikrat v eni rastni dobi, pri čemer ga ne uporabljajte več kot dvakrat zapored. 35 dni
Ime Cabrio® Top
Formulacija močljiva zrna (WG)
Sestavine 550 g/kg Metiram, 50 g/kg Piraklostrobin

Cabrio®Top je lokalno sistemičen fungicid za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) in oidija vinske trte (Uncinula necator).

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varstva voda tako, da upoštevamo varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda.

Ni omejitev pri mešanju s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki se uporabljajo pri varstvu vinske trte. Upoštevajte vrstni red mešanja posameznih sredstev po vrsti formulacije.

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj Karenca
Pepelovka 2,0 kg/ha Priporočena poraba vode je 600-1000 L/ha Od začetka cvetanja vinske trte (BBCH 61) do konca zapiranja grozdov (BBCH 79) Na istem zemljišču sredstvo uporabljate največ trikrat v eni rastni dobi, pri čemer ga ne uporabljajte več kot dvakrat zapored. 35 dni
Peronospora vinske trte 2,0 kg/ha Priporočena poraba vode je 600-1000 L/ha Od začetka cvetanja vinske trte (BBCH 61) do konca zapiranja grozdov (BBCH 79) Na istem zemljišču sredstvo uporabljate največ trikrat v eni rastni dobi, pri čemer ga ne uporabljajte več kot dvakrat zapored. 35 dni
Etiketa Etiketa
MSDS / Varnostni list Varnostni list

Zakaj Cabrio® Top?

Cabrio® Top Programi varstva

Vrh