Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Faban®

Fungicidi

Prva kokristalna tehnologija za zaščito pred škrlupom

Faban je nov fungicid za učinkovito zatiranje škrlupa na pečkarjih. Vsebuje znani večstranski aktivni snovi ditianon in pirimetanil. Obe aktivni snovi sta formulirani v posebni obliki, ki temelji na kokristalu.

Prednosti

Nudi izvrstno zatiranje škrlupa pred, med in po cvetenju. // Plodove in liste ščiti neodvisno od vremenskih pogojev, saj učinkuje v hladnem in deževnem vremenu, pa tudi v toplih in suhih pogojih // I ma močno preventivno in dobro kurativno delovanje na listih in plodovih // Je izvrstna tekoča formulacija z dolgotrajnim delovanjem, ki omogoča več prilagodljivosti uporabe. // Ponuja dolgotrajno zaščito.

General information

Ime Faban®
Formulation koncentrirana suspenzija (SC)
Ingredients 250 g/L Pirimetanil, 250 g/l Ditianon
Label Faban® etiketa
Safety Data Sheet Faban® MSDS

fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m od meje brega voda 1. in 2. reda.

MEŠANJE: Sredstvo Faban® se lahko meša z drugimi registriranimi fungicidi kot sta Kumulus® DF in Bellis® ter akaricidom Masai®. Proizvajalec jamči da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstva.

Informacije o kulturah in škodljivcih

Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Hrušev škrlup v odmerku 1,2 L/ha v fenološki fazi od odpiranja brsta do fenološke faze, ko je plod dosegel 70% končne velikosti (BBCH 53-77). Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. največ štirikrat v eni rastni dobi
Škodljivci Priporočena količina Čas aplikacije Število tretranj
Škrlup, jablanov v odmerku 1,2 L/ha v fenološki fazi od odpiranja brsta do fenološke faze, ko je plod dosegel 70% končne velikosti (BBCH 53-77). Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. največ štirikrat v eni rastni dobi
Jasna Horvat

Jasna Horvat

Vodja registracij

Nikola Ettinger

Nikola Ettinger

Vodja tehnike

Branko Zupančič

Branko Zupančič

Vodja prodaje SI, HR, Hercegovina

Klementina Homšak

Klementina Homšak

Storitve za kupce

Damjan Finšgar

Damjan Finšgar

Agronomsko svetovalna podpora

Top