BASF @groPortal

Pravni poduk

1. Stran vzdržuje podjetje BASF in temu pripadajo vse pravice v zvezi njo.

2. Stran in računalniški program, ki je dostopen na njej, lahko uporabnik uporablja samo v dani obliki, brez kakršnih koli garancij, jamstev (izrecnih ali tihih) ali odgovornosti v najširšem smislu, v skladu z merodajno zakonodajo. BASF ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, namerno ali nenamerno, posredno ali neposredno, ki je bila storjena ali je nastala v zvezi z uporabo spletnih strani.

3. Vsaka informacija o izdelku ali druge informacije, objavljene na tej strani, so podane v skladu z najboljšim znanjem BASF. Nobena objavljena informacija, če to zakon dopušča, ne predstavlja za BASF nobenega jamstva, garancije ali obljube ter prevzemanja odgovornosti za izvajanje raziskav in testiranj s strani uporabnika.

4. Če ni izrecno pisno drugače navedeno, se splošni prodajni pogoji podjetja BASF, njihova vsebina, materiali in druge informacije na tej spletni strani ne spreminjajo.

5. BASF lahko brez prevzemanja odgovornosti in predhodne najave zamenja in/ali prekine vzdrževanje te spletne strani ali njenih delov kadar koli po lastni diskrecijski pravici in se ne obvezuje dopolnjevati teh strani.

Povezave na tretje strani (Hyperlinks) niso podpora BASF tem stranem in BASF ni odgovoren za razpoložljivost teh strani ali za njihovo vsebino. Uporabnik do njih dostopa na lastno odgovornost.

Za vse zahteve ali tožbe v povezavi s to spletno stranjo ali njeno uporabo je pristojno nemško pravo, ob izključitvi odredb o koliziji zakonov.

Vrh