Ozimna oljna ogrčica [Rape (Winter)]

Varstvo oljne ogrščice

BASF je vodilno evropsko podjetje za varstvo oljne ogrščice, tako konvencionalne kot tudi Clearfield®. Naš portfelj vključuje vse segmente tehnologije varstva.

V zadnjih letih so se v Sloveniji površine posejane z oljno ogrščico nekoliko zmanjšale. Vendar je to še vedno kultura, ki je ekonomsko zanimiva, saj ob primerni tehnologiji lahko dosegamo visoke pridelke, kljub vedno večjim težavam z vremenskimi pogoji (jesenske padavine, spomladanska suša in nihanja med ekstremno vročimi in hladnejšimi obdobji v začetku poletja). V naših pogojih se oljna ogrščica goji kot ozimni posevek, vendar to ne pomeni, da jo je treba obravnavati kot ozimno žito. V nasprotju z ozimnimi žiti, ki dobro prenašajo zmanjšano obdelavo (krožne brane), pri oljni ogrščici to ne drži. Takoj po žetvi zahteva poglobljeno osnovno obdelavo, nato pa odlično predsetveno pripravo. To je osnovni pogoj, da oljna ogrščica oblikuje močan koreninski sistem, ki zagotavlja potencial za visoke pridelke.

Kakovostna predsetvena priprava je zelo pomembna zaradi majhnega semena, ki se seje plitvo, da bi se olajšal vznik. Prav tako je predsetvena priprava brez žetvenih ostankov zelo pomembna za uporabo talnih herbicidov. Samo popolna tehnologija zagotavlja temelj za uspeh pri proizvodnji in doseganje visokih pridelkov.

Vrh