Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Ozimna oljna ogrčica [Rape (Winter)]

Varstvo oljne ogrščice

BASF je vodilno evropsko podjetje za varstvo oljne ogrščice, tako konvencionalne kot tudi Clearfield®. Naš portfelj vključuje vse segmente tehnologije varstva.

V zadnjih letih so se v Sloveniji površine posejane z oljno ogrščico nekoliko zmanjšale. Vendar je to še vedno kultura, ki je ekonomsko zanimiva, saj ob primerni tehnologiji lahko dosegamo visoke pridelke, kljub vedno večjim težavam z vremenskimi pogoji (jesenske padavine, spomladanska suša in nihanja med ekstremno vročimi in hladnejšimi obdobji v začetku poletja). V naših pogojih se oljna ogrščica goji kot ozimni posevek, vendar to ne pomeni, da jo je treba obravnavati kot ozimno žito. V nasprotju z ozimnimi žiti, ki dobro prenašajo zmanjšano obdelavo (krožne brane), pri oljni ogrščici to ne drži. Takoj po žetvi zahteva poglobljeno osnovno obdelavo, nato pa odlično predsetveno pripravo. To je osnovni pogoj, da oljna ogrščica oblikuje močan koreninski sistem, ki zagotavlja potencial za visoke pridelke.

Kakovostna predsetvena priprava je zelo pomembna zaradi majhnega semena, ki se seje plitvo, da bi se olajšal vznik. Prav tako je predsetvena priprava brez žetvenih ostankov zelo pomembna za uporabo talnih herbicidov. Samo popolna tehnologija zagotavlja temelj za uspeh pri proizvodnji in doseganje visokih pridelkov.

Koruza

Koruza

Za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična opravila ter zatiranje plevelov.

Zatiranje plevelov v koruzi je eden od najpomembnejših tehnoloških ukrepov, saj ji pleveli jemljejo prostor, hranilne snovi in vodo ter ustvarjajo pogoje za razvoj bolezni in škodljivcev.

Vinska trta

Vinska trta

Prvo tretiranje vinske trte je namenjeno varstvu pred črno pegavostjo (Phomopsis viticola) In oidijem. Oidij prezimi v brstih, zato je prvo tretiranje potrebno izvesti v času odpiranja brstov s sredstvom Kumulus® DF. Optimalni čas zatiranja fomopsisa je, ko so mladice dolge 5 cm, imajo 2-3 liste. Fomopsis uničuje vinograd sistematsko, iz leta v leto bolj, zato je preventivno tretiranje skoraj neizbežno. Za razvoj mu ustreza hladno in deževno vreme. Za to bolezen priporočamo na začetku vegetacije uporabiti Delan® Pro ali Polyram® DF..

Signum univerzalni fungicid za sadjarje

Signum univerzalni fungicid za sadjarje

• Sinergijski učinek dveh aktivnih snovi

• Najboljši strobilurin in prvi SDHI na trgu

• Preventivno delovanje

• Razporeja se v rastlini – lokalsistemično in translaminarno

• Registriran v veliko vrstah koščičarjev

• Neodvisen od temperature

• Najdaljše delovanje proti „moniliji”

• Kratka karenca

• Antirezistentno delovanje (dve a.s. iz različnih skupin)

• Visoka učinkovitost

• Hitro in dolgotrajno delovanje

• Poveča pridelek in kvaliteto plodov

Vrh