Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Krompir, jedilni [Solanum tuberosum]

Krompir - zatiranje plevelov in krompirjeve plesni

Pred vznikom krompirja priporočamo

uporabo preverjenega herbicida Stomp® Aqua v odmerku 2,9 L/ha. Stomp® Aqua ima široko registracijo za uporabo v številnih vrtninah ter tudi v sončnicah, soji in grahu.

Optimalen učinek herbicida Stomp® Aqua pri zatiranju širokolistnega plevela se doseže, če le-ta ni presegel faze dveh listov pri porabi vode 200–400 L/ha.

Po vzniku krompirja za zatiranje enoletnih in nekaterih večletnih širokolistnih plevelov lahko uporabite herbicid Basagran® 480, ki deluje izključno preko zelenih delov rastlin. Uporabljamo ga po vzniku plevela, najbolj učinkovit je, ko imajo pleveli 2-6 listov (max. višina krompirja 10 cm) v odmerku do 2 L/ha.

Priporočljivo je poln odmerek razdeliti na dva obroka in škropljenje ponoviti v roku nekaj dni (split aplikacija 2 x 0,75-1 L/ha).

Priporočeno je, da z Basagran® 480 tretiramo v zmerno toplem in jasnem vremenu, pri temperaturah od 10 do 25 °C, po škropljenju naj ne dežuje vsaj nekaj ur.

Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v krompirju po vzniku je na voljo herbicidna kombinacija Focus® Ultra. Uporabimo ga v količini 1 L/ha + 1 L/ha Dash® HC, ko ima plevel 3 do 5 listov ter v količini 2 L/ha + 2 L/ha Dash® HC, ko je plevel visok 20 do 30 cm. Značilno za njegovo delovanje je odmiranje najmlajšega lista plevela, ki ga lahko izvlečemo.

Najnovejša inovacija BASF za zatiranje krompirjeve plesni - Orvego®!

Fungicid Orvego® se na krompirju uporablja kot kombiniran translaminarnolokosistemični in kontaktni fungicid za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans), od razvojne faze začetka rasti stranskih poganjkov do razvojne faze začetka zorenja gomoljev (BBCH 21-81), v odmerku 0,8 L/ha pri uporabi vode 100-500 L/ha. Tretira se v časovnih razmikih 5 do 10 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni. Orvego® sestavljata dve aktivni snovi. To mu zagotavlja nadstandarno učinkovitost.

Koruza

Koruza

Za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična opravila ter zatiranje plevelov.

Zatiranje plevelov v koruzi je eden od najpomembnejših tehnoloških ukrepov, saj ji pleveli jemljejo prostor, hranilne snovi in vodo ter ustvarjajo pogoje za razvoj bolezni in škodljivcev.

Vinska trta

Vinska trta

Prvo tretiranje vinske trte je namenjeno varstvu pred črno pegavostjo (Phomopsis viticola) In oidijem. Oidij prezimi v brstih, zato je prvo tretiranje potrebno izvesti v času odpiranja brstov s sredstvom Kumulus® DF. Optimalni čas zatiranja fomopsisa je, ko so mladice dolge 5 cm, imajo 2-3 liste. Fomopsis uničuje vinograd sistematsko, iz leta v leto bolj, zato je preventivno tretiranje skoraj neizbežno. Za razvoj mu ustreza hladno in deževno vreme. Za to bolezen priporočamo na začetku vegetacije uporabiti Delan® Pro ali Polyram® DF..

Signum univerzalni fungicid za sadjarje

Signum univerzalni fungicid za sadjarje

• Sinergijski učinek dveh aktivnih snovi

• Najboljši strobilurin in prvi SDHI na trgu

• Preventivno delovanje

• Razporeja se v rastlini – lokalsistemično in translaminarno

• Registriran v veliko vrstah koščičarjev

• Neodvisen od temperature

• Najdaljše delovanje proti „moniliji”

• Kratka karenca

• Antirezistentno delovanje (dve a.s. iz različnih skupin)

• Visoka učinkovitost

• Hitro in dolgotrajno delovanje

• Poveča pridelek in kvaliteto plodov

Vrh