Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Koruza odporna na aktivno snov cikloksidim [Zea mays]

Koruza je kultura z izjemnim potencialom za pridelek. Prizadevanje vsakega pridelovalca je, da se čim bolj približa potencialom vsakega izbranega hibrida. To je mogoče s sodobno mehanizacijo, načinom gnojenja, prilagojenim pogojem gojenja, pravočasno uporabo vseh ukrepov kmetijske tehnologije, pa tudi ustrezne zaščite, ki je sposobna odgovoriti na vse izzive.

Koruza (Zea mays. L.) velja za eno najstarejših poljščin na svetu, skupaj s pšenico in rižem pa je ena najpomembnejših prehranskih rastlin človeštva.

Svetovna proizvodnja merkantilne koruze zadnja leta nenehno narašča in je leta 2010 dosegla rekordnih 814 milijonov ton. V primerjavi z letinami drugih žit koruza zaseda prvo mesto, je daleč pred pšenico in rižem. Koruzo gojijo na skoraj 160 milijonih hektarjev po vsem svetu in k temu je treba dodati tudi pridelavo silažne koruze.

O pridelavi silažne koruze v večini sveta ni zanesljivih statističnih podatkov, vendar naj bi po nekaterih ocenah silažno koruzo sejali na skupni površini 12 milijonov hektarjev.

Duo System je proizvodni sistem, ki vsebuje koruzo, tolerantno na aktivno snov cikloksidim,

herbicid Focus® Ultra ter močilo Dash® HC.

Kombinacija sistemičnega graminicida z močilom za zatiranje eno- in večletnega ozkolistnega plevela v koruzi, tolerantni na aktivno snov cikloksidim.

Sprejem aktivne snovi se izvrši preko zelenih rastlinskih delov vzniklega plevela. Prvi simptomi učinkovanja so vidni nekaj dni po tretiranju v obliki zastoja razvoja in spremembe barve travnega

plevela. Za zagotovitev optimalnega učinkovanja po tretiranju naj 2 uri ne dežuje.

Uporaba:

• enoletni ozkolistni plevel ter samosevna žita v odmerku 2 L/ha ali v odmerku 1 L/ha z dodatkom močila Dash® HC 1 L/ha

• večletni ozkolistni plevel v odmerku 4 L/ha ali v odmerku 2 L/ha z dodatkom močila Dash® HC 2 L/ha

Poraba vode:

• 200 – 300 L/ha

Prednosti:

• uporaba je dovoljena na vodovarstvenih površinah (KOPOP program)

• uspešno zatiranje trdovratnih koreninskih plevelov, kot sta divji sirek (Sorghum halepense) ter muhvič (Setaria sp.)

• širok čas uporabe, delovanje na različne razvojne faze plevelov

POZOR!

Ne uporabite herbicida Focus® Ultra na neodpornih hibridih koruze. Običajen hibrid se popolnoma posuši!

Profesionalno varstvo pšenice

Proizvodnja »suhega zlata« je zelo zapletena, saj je izpostavljena številnim vplivom plevela, škodljivih žuželk in glivičnih obolenj. Aplikacijo je pri pšenici pogosto treba izvajati do faze razraščanja Pri nas največjo težavo pri žitu predstavlja širokolistni plevel, najznačilnejše bolezni pa so: fuzarioze, žitna pepelovka, rja, pegavost lista in klasa. Priporočamo dva tretmaja. Z zgodnjim tretmajem omogočimo uspešno zaščito spodnjih listov, ki jih je najtežje varovati.

Koruza

Za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična opravila ter zatiranje plevelov.

Zatiranje plevelov v koruzi je eden od najpomembnejših tehnoloških ukrepov, saj ji pleveli jemljejo prostor, hranilne snovi in vodo ter ustvarjajo pogoje za razvoj bolezni in škodljivcev.

Vinska trta

Prvo tretiranje vinske trte je namenjeno varstvu pred črno pegavostjo (Phomopsis viticola) In oidijem. Oidij prezimi v brstih, zato je prvo tretiranje potrebno izvesti v času odpiranja brstov s sredstvom Kumulus® DF. Optimalni čas zatiranja fomopsisa je, ko so mladice dolge 5 cm, imajo 2-3 liste. Fomopsis uničuje vinograd sistematsko, iz leta v leto bolj, zato je preventivno tretiranje skoraj neizbežno. Za razvoj mu ustreza hladno in deževno vreme. Za to bolezen priporočamo na začetku vegetacije uporabiti Delan® Pro ali Polyram® DF..

Signum univerzalni fungicid za sadjarje

• Sinergijski učinek dveh aktivnih snovi

• Najboljši strobilurin in prvi SDHI na trgu

• Preventivno delovanje

• Razporeja se v rastlini – lokalsistemično in translaminarno

• Registriran v veliko vrstah koščičarjev

• Neodvisen od temperature

• Najdaljše delovanje proti „moniliji”

• Kratka karenca

• Antirezistentno delovanje (dve a.s. iz različnih skupin)

• Visoka učinkovitost

• Hitro in dolgotrajno delovanje

• Poveča pridelek in kvaliteto plodov

Vrh