Koruza odporna na aktivno snov cikloksidim [Zea mays]

Koruza je kultura z izjemnim potencialom za pridelek. Prizadevanje vsakega pridelovalca je, da se čim bolj približa potencialom vsakega izbranega hibrida. To je mogoče s sodobno mehanizacijo, načinom gnojenja, prilagojenim pogojem gojenja, pravočasno uporabo vseh ukrepov kmetijske tehnologije, pa tudi ustrezne zaščite, ki je sposobna odgovoriti na vse izzive.

Koruza (Zea mays. L.) velja za eno najstarejših poljščin na svetu, skupaj s pšenico in rižem pa je ena najpomembnejših prehranskih rastlin človeštva.

Svetovna proizvodnja merkantilne koruze zadnja leta nenehno narašča in je leta 2010 dosegla rekordnih 814 milijonov ton. V primerjavi z letinami drugih žit koruza zaseda prvo mesto, je daleč pred pšenico in rižem. Koruzo gojijo na skoraj 160 milijonih hektarjev po vsem svetu in k temu je treba dodati tudi pridelavo silažne koruze.

O pridelavi silažne koruze v večini sveta ni zanesljivih statističnih podatkov, vendar naj bi po nekaterih ocenah silažno koruzo sejali na skupni površini 12 milijonov hektarjev.

Duo System je proizvodni sistem, ki vsebuje koruzo, tolerantno na aktivno snov cikloksidim,

herbicid Focus® Ultra ter močilo Dash® HC.

Kombinacija sistemičnega graminicida z močilom za zatiranje eno- in večletnega ozkolistnega plevela v koruzi, tolerantni na aktivno snov cikloksidim.

Sprejem aktivne snovi se izvrši preko zelenih rastlinskih delov vzniklega plevela. Prvi simptomi učinkovanja so vidni nekaj dni po tretiranju v obliki zastoja razvoja in spremembe barve travnega

plevela. Za zagotovitev optimalnega učinkovanja po tretiranju naj 2 uri ne dežuje.

Uporaba:

• enoletni ozkolistni plevel ter samosevna žita v odmerku 2 L/ha ali v odmerku 1 L/ha z dodatkom močila Dash® HC 1 L/ha

• večletni ozkolistni plevel v odmerku 4 L/ha ali v odmerku 2 L/ha z dodatkom močila Dash® HC 2 L/ha

Poraba vode:

• 200 – 300 L/ha

Prednosti:

• uporaba je dovoljena na vodovarstvenih površinah (KOPOP program)

• uspešno zatiranje trdovratnih koreninskih plevelov, kot sta divji sirek (Sorghum halepense) ter muhvič (Setaria sp.)

• širok čas uporabe, delovanje na različne razvojne faze plevelov

POZOR!

Ne uporabite herbicida Focus® Ultra na neodpornih hibridih koruze. Običajen hibrid se popolnoma posuši!

Vrh