Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Ozimna pšenica [Soft Wheat (Winter)]

BASF profesionalno varstvo pšenice

Proizvodnja »suhega zlata« je zelo zapletena, saj je izpostavljena številnim vplivom plevela, škodljivih žuželk in glivičnih obolenj. Aplikacijo je pri pšenici pogosto treba izvajati do faze razraščanja Pri nas največjo težavo pri žitu predstavlja širokolistni plevel, najznačilnejše bolezni pa so: fuzarioze, žitna pepelovka, rja, pegavost lista in klasa. Priporočamo dva tretmaja. Z zgodnjim tretmajem omogočimo uspešno zaščito spodnjih listov, ki jih je najtežje varovati.

V zadnjih desetletjih je varstvo pšenice precej napredovalo, posebej velja to za zatiranje bolezni. Spremenila se je tehnologija pridelave, gnojenje je intenzivnejše, povečala se je potreba po uporabi sredstev za regulacijo rasti. Menjale so se sorte, prevladujejo tiste z nadpovprečno rodnostjo. Visokorodne rastline pa so bolj občutljive na motnje, ki jih povzroča vreme in s tem povezane bolezni. Vzporedno z razvojem tehnologije pridelave so se pojavljali vedno bolj učinkoviti fungicidi, ki se zaradi boljše in natančne mehanizacije nanašajo zelo kakovostno. Prav tako znanost in stroka spremljata vse spremembe.

Vlaganje v kvalitetno varstvo rastlin ne predstavlja več kot 10 % proizvodnih stroškov

Napačen pristop, slabo učinkovita FFS ali slab izbor FFS lahko vodi k zmanjšanju pridelka do 50 %

Bolezni pšenice

Bolezni pšenice predstavljajo problem, ki v široki praksi še ni popolnoma obvladljiv. V strokovni literaturi so časovna obdobja v katerih je potrebno zatirati določene bolezni naslednja:

T0 – karakterističen za zahodno Evropo, prevladujejo mile zime in veliko padavin. Bolezni: pegavost listov in pepelovka. Pri nas še ni problem. Označuje ga čas do konca razraščanja.

T1 – Popularno „prvo tretiranje“ običajno se izvede od začetka kolenčenja pa vse do pojava zastavičarja. Zgodnje tretiranje se lahko združi z uporabo herbicida. Tretiranje, ki je v praksi že uveljavljeno in lahko ohrani do 40 % pridelka. Bolezni, ki jih v tem času zatiramo: listna pegavost-septorija, listna rja in pepelovka.

T2 – Tretiranje v času od zastavičarja do začetka klasenja, vendar pred začetkom cvetenja. To je zaščita pred rjo, listno pegavostjo in pegavostjo klasa. Po pomembnosti enako pomembno tretiranje kot v T1 terminu saj tudi ohranja do 40 % pridelka.

T3 – Termin tretiranja izključno v klas in zaščite pred fuzarjozami in pegavostjo klasa. Fuzarium se lahko pojavi do 5 dni pred cvetenjem, če prevladuje vlažno vreme. Če pride do takšnih pogojev je bolezen lahko zelo nevarna, če pa v tem času ni preveč vlažno je škoda manjša. To tretiranje ohrani do 20 % pridelka.


Vrh