Kmetijske rešitve
Kmetijstvo

Ozimna pšenica [Soft Wheat (Winter)]

BASF profesionalno varstvo pšenice

Proizvodnja »suhega zlata« je zelo zapletena, saj je izpostavljena številnim vplivom plevela, škodljivih žuželk in glivičnih obolenj. Aplikacijo je pri pšenici pogosto treba izvajati do faze razraščanja Pri nas največjo težavo pri žitu predstavlja širokolistni plevel, najznačilnejše bolezni pa so: fuzarioze, žitna pepelovka, rja, pegavost lista in klasa. Priporočamo dva tretmaja. Z zgodnjim tretmajem omogočimo uspešno zaščito spodnjih listov, ki jih je najtežje varovati.

V zadnjih desetletjih je varstvo pšenice precej napredovalo, posebej velja to za zatiranje bolezni. Spremenila se je tehnologija pridelave, gnojenje je intenzivnejše, povečala se je potreba po uporabi sredstev za regulacijo rasti. Menjale so se sorte, prevladujejo tiste z nadpovprečno rodnostjo. Visokorodne rastline pa so bolj občutljive na motnje, ki jih povzroča vreme in s tem povezane bolezni. Vzporedno z razvojem tehnologije pridelave so se pojavljali vedno bolj učinkoviti fungicidi, ki se zaradi boljše in natančne mehanizacije nanašajo zelo kakovostno. Prav tako znanost in stroka spremljata vse spremembe.

Vlaganje v kvalitetno varstvo rastlin ne predstavlja več kot 10 % proizvodnih stroškov

Napačen pristop, slabo učinkovita FFS ali slab izbor FFS lahko vodi k zmanjšanju pridelka do 50 %

Bolezni pšenice

Bolezni pšenice predstavljajo problem, ki v široki praksi še ni popolnoma obvladljiv. V strokovni literaturi so časovna obdobja v katerih je potrebno zatirati določene bolezni naslednja:

T0 – karakterističen za zahodno Evropo, prevladujejo mile zime in veliko padavin. Bolezni: pegavost listov in pepelovka. Pri nas še ni problem. Označuje ga čas do konca razraščanja.

T1 – Popularno „prvo tretiranje“ običajno se izvede od začetka kolenčenja pa vse do pojava zastavičarja. Zgodnje tretiranje se lahko združi z uporabo herbicida. Tretiranje, ki je v praksi že uveljavljeno in lahko ohrani do 40 % pridelka. Bolezni, ki jih v tem času zatiramo: listna pegavost-septorija, listna rja in pepelovka.

T2 – Tretiranje v času od zastavičarja do začetka klasenja, vendar pred začetkom cvetenja. To je zaščita pred rjo, listno pegavostjo in pegavostjo klasa. Po pomembnosti enako pomembno tretiranje kot v T1 terminu saj tudi ohranja do 40 % pridelka.

T3 – Termin tretiranja izključno v klas in zaščite pred fuzarjozami in pegavostjo klasa. Fuzarium se lahko pojavi do 5 dni pred cvetenjem, če prevladuje vlažno vreme. Če pride do takšnih pogojev je bolezen lahko zelo nevarna, če pa v tem času ni preveč vlažno je škoda manjša. To tretiranje ohrani do 20 % pridelka.


Koruza

Koruza

Za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična opravila ter zatiranje plevelov.

Zatiranje plevelov v koruzi je eden od najpomembnejših tehnoloških ukrepov, saj ji pleveli jemljejo prostor, hranilne snovi in vodo ter ustvarjajo pogoje za razvoj bolezni in škodljivcev.

Vinska trta

Vinska trta

Prvo tretiranje vinske trte je namenjeno varstvu pred črno pegavostjo (Phomopsis viticola) In oidijem. Oidij prezimi v brstih, zato je prvo tretiranje potrebno izvesti v času odpiranja brstov s sredstvom Kumulus® DF. Optimalni čas zatiranja fomopsisa je, ko so mladice dolge 5 cm, imajo 2-3 liste. Fomopsis uničuje vinograd sistematsko, iz leta v leto bolj, zato je preventivno tretiranje skoraj neizbežno. Za razvoj mu ustreza hladno in deževno vreme. Za to bolezen priporočamo na začetku vegetacije uporabiti Delan® Pro ali Polyram® DF..

Signum univerzalni fungicid za sadjarje

Signum univerzalni fungicid za sadjarje

• Sinergijski učinek dveh aktivnih snovi

• Najboljši strobilurin in prvi SDHI na trgu

• Preventivno delovanje

• Razporeja se v rastlini – lokalsistemično in translaminarno

• Registriran v veliko vrstah koščičarjev

• Neodvisen od temperature

• Najdaljše delovanje proti „moniliji”

• Kratka karenca

• Antirezistentno delovanje (dve a.s. iz različnih skupin)

• Visoka učinkovitost

• Hitro in dolgotrajno delovanje

• Poveča pridelek in kvaliteto plodov

Priaxor EC - Najnovejši fungicid nove skupine, za zaščito novo izrasle zelene mase rastline, z odlično mobilnostjo v rastlini

Priaxor EC - Najnovejši fungicid nove skupine, za zaščito novo izrasle zelene mase rastline, z odlično mobilnostjo v rastlini

Najučinkovitejše sredstvo – od kolenčenja do cvetenja

Zanesljiva zaščita pred boleznimi – do 5 tednov

Zanesljiva učinkovitost na pegavosti (Septoria), rje in mrežaste pegavosti

Narejen za težke vremenske razmere

Izboljša fiziološko stanje rastlin, odlična toleranca na stres

Boljše črpanje dušika za VEČJI PRIDELEK

Več o Priaxor EC
Vrh