Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Pregled novic: Regionalni nasveti

Vsak dober gospodar kmetije lahko izboljša proizvodnjo z uporabo pravih proizvodov na področju varstva rastlin. Poleg dobre kakovosti proizvodov je pomembno tudi pravočasna uporaba.

Svetovalci s strani BASF Slovenije so vam vedno na voljo, da z novimi rešitvami in strokovnem svetovanjem, vam zagotovimo maksimalno rešitev v vaši proizvodnji.

Čebula - zatiranje eno in večletnega plevela v čebuli in poru

Focus® Ultra + Dash® HC je herbicidna kombinacija za zatiranje eno- in večletnega ozkolistnega plevela v čebuli in poru. Zlasti je učinkovita rešitev za: njivski lisičji rep, srakoperec, divji oves, divje proso, ljulke, stoklase in samoniklo žito, plazečo pirnico in divji sirek. Škropilni brozgi dodajte močilo Break Thru® S 240 za izboljšanje pokrovnosti rastlin in podaljševanje trajanja omočenosti, izboljšanje omočenosti substrata in večjo mobilnost ogorčic

Krumpir

ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU

Pred vznikom krompirja priporočamo uporabo preverjenega herbicida Stomp® Aqua. Po vzniku krompirja za zatiranje enoletnih in nekaterih večletnih širokolistnih plevelov lahko uporabite herbicid Basagran® 480. Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v krompirju po vzniku je na voljo herbicidna kombinacija Focus® Ultra. ko je plevel visok 20 do 30 cm. Značilno za njegovo delovanje je odmiranje najmlajšega lista plevela, ki ga lahko izvlečemo.

Vinska trta

Prvo tretiranje vinske trte je namenjeno varstvu pred črno pegavostjo (Phomopsis viticola) In oidijem. Oidij prezimi v brstih, zato je prvo tretiranje potrebno izvesti v času odpiranja brstov s sredstvom Kumulus® DF. Optimalni čas zatiranja fomopsisa je, ko so mladice dolge 5 cm, imajo 2-3 liste. Fomopsis uničuje vinograd sistematsko, iz leta v leto bolj, zato je preventivno tretiranje skoraj neizbežno. Za razvoj mu ustreza hladno in deževno vreme. Za to bolezen priporočamo na začetku vegetacije uporabiti Delan® Pro ali Polyram® DF..

Delan® Pro -proaktivna zaščita sadovnjakov

Učinkovito zatiranje škrlupa jablan in hrušk s pomočjo izvrstne odpornosti na izpiranje z dežjem.

• Zanesljiva kontrola bolezni tudi pri močnejših padavinah.

• Preventivno delovanje in jačanje otpornosti rastline pred novimi okužbami.

• Praktično: tekoča formulacija.

• Enostavna in učinkovita rešitev.

• Integrirano varstvo rastlin.

Delan Pro
Top