Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Pregled novic: Izdelki in storitve

Vsak dober gospodar kmetije lahko izboljša proizvodnjo z uporabo pravih proizvodov na področju varstva rastlin. Poleg dobre kakovosti proizvodov je pomembno tudi pravočasna uporaba.

Svetovalci s strani BASF Slovenije so vam vedno na voljo, da z novimi rešitvami in strokovnem svetovanjem, vam zagotovimo maksimalno rešitev v vaši proizvodnji.

Krumpir

ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU

Pred vznikom krompirja priporočamo uporabo preverjenega herbicida Stomp® Aqua. Po vzniku krompirja za zatiranje enoletnih in nekaterih večletnih širokolistnih plevelov lahko uporabite herbicid Basagran® 480. Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v krompirju po vzniku je na voljo herbicidna kombinacija Focus® Ultra. ko je plevel visok 20 do 30 cm. Značilno za njegovo delovanje je odmiranje najmlajšega lista plevela, ki ga lahko izvlečemo.

Oljna ogrščica

Oljna ogrščica je zelo dobičkonosna poljedelska kultura, ki v Sloveniji postaja vedno bolj značilna.

Ker pomen oljne ogrščice v rotaciji in ekonomiji proizvodnje raste, raste tudi povpraševanje po tehnološko pravilni proizvodnji. Najpomembnejša dejavnika sta kakovost in donos pridelka. Pravočasna in pravilna zaščita je temelj za zagotovljen donos in visoko vsebnost olja.

Profesionalno varstvo pšenice

Proizvodnja »suhega zlata« je zelo zapletena, saj je izpostavljena številnim vplivom plevela, škodljivih žuželk in glivičnih obolenj. Aplikacijo je pri pšenici pogosto treba izvajati do faze razraščanja Pri nas največjo težavo pri žitu predstavlja širokolistni plevel, najznačilnejše bolezni pa so: fuzarioze, žitna pepelovka, rja, pegavost lista in klasa. Priporočamo dva tretmaja. Z zgodnjim tretmajem omogočimo uspešno zaščito spodnjih listov, ki jih je najtežje varovati.

Vinska trta

Prvo tretiranje vinske trte je namenjeno varstvu pred črno pegavostjo (Phomopsis viticola) In oidijem. Oidij prezimi v brstih, zato je prvo tretiranje potrebno izvesti v času odpiranja brstov s sredstvom Kumulus® DF. Optimalni čas zatiranja fomopsisa je, ko so mladice dolge 5 cm, imajo 2-3 liste. Fomopsis uničuje vinograd sistematsko, iz leta v leto bolj, zato je preventivno tretiranje skoraj neizbežno. Za razvoj mu ustreza hladno in deževno vreme. Za to bolezen priporočamo na začetku vegetacije uporabiti Delan® Pro ali Polyram® DF..

Koruza

Za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov je nujna zgodnja setev, pravočasno opravljena agrotehnična opravila ter zatiranje plevelov.

Zatiranje plevelov v koruzi je eden od najpomembnejših tehnoloških ukrepov, saj ji pleveli jemljejo prostor, hranilne snovi in vodo ter ustvarjajo pogoje za razvoj bolezni in škodljivcev.

Top