Kmetijske rešitve

Kmetijstvo

Kontakt

Pregled novic: BASF Agro Novice

Dragi bralci, na naši spletni strani vam bomo poročali o najnovejših tehnologijah zaščite rastlin. Prinašamo vam novice iz prakse gojenja različnih kmetijskih kultur. Pišemo o različnih boleznih, plevela, škodljivcev. Sledite nam poleg agroportal in socialnih mrež in postal naš oboževalec, da sproti ažurne z najnovejšimi novicami o zaščiti rastlin

Klementina Homšak

Klementina Homšak

Storitve za kupce

Damjan Finšgar

Damjan Finšgar

Agronomsko svetovalna podpora

Jasna Horvat

Jasna Horvat

Vodja registracij

Branko Zupančič

Branko Zupančič

Vodja prodaje SI, HR, Hercegovina

Vinska trta

Prvo tretiranje vinske trte je namenjeno varstvu pred črno pegavostjo (Phomopsis viticola) In oidijem. Oidij prezimi v brstih, zato je prvo tretiranje potrebno izvesti v času odpiranja brstov s sredstvom Kumulus® DF. Optimalni čas zatiranja fomopsisa je, ko so mladice dolge 5 cm, imajo 2-3 liste. Fomopsis uničuje vinograd sistematsko, iz leta v leto bolj, zato je preventivno tretiranje skoraj neizbežno. Za razvoj mu ustreza hladno in deževno vreme. Za to bolezen priporočamo na začetku vegetacije uporabiti Delan® Pro ali Polyram® DF..

Profesionalno varstvo pšenice

Proizvodnja »suhega zlata« je zelo zapletena, saj je izpostavljena številnim vplivom plevela, škodljivih žuželk in glivičnih obolenj. Aplikacijo je pri pšenici pogosto treba izvajati do faze razraščanja Pri nas največjo težavo pri žitu predstavlja širokolistni plevel, najznačilnejše bolezni pa so: fuzarioze, žitna pepelovka, rja, pegavost lista in klasa. Priporočamo dva tretmaja. Z zgodnjim tretmajem omogočimo uspešno zaščito spodnjih listov, ki jih je najtežje varovati.

Top