Informacije o skupni rabi vaših osebnih podatkov skladno z drugim odstavkom 43. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov

Zakaj skupna raba?

Družbi BASF in Akton tesno sodelujeta pri projektu Izvajanje marketinških dejavnosti prek Viber Servisa, kar vključuje tudi obdelavo vaših osebnih podatkov. Pogodbenici sta skupaj določili zaporedje obdelave vaših osebnih podatkov v vsakem delu postopka obdelave. Zato skupaj vodita obdelavo (43. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)) za zaščito vaših osebnih podatkov v navedenih delih postopka obdelave.

V katerih delih postopka obdelave pogodbenici skupaj upravljata obdelavo?

Ker ste podali soglasje, da vam pošiljamo marketinška sporočila, smo najeli družbo Akton, operaterja elektronskih komunikacij, ki nam zagotavlja storitve prenosa marketinških sporočil od nas do Viber Media S.àr.l., gospodarske družbe, ki je bila ustanovljena in obstaja skladno z zakoni Velikega vojvodstva Luksemburg, s sedežem v Luksemburgu, ul. Fossé, L-1536 št. 2 (Viber), ki vam bo pošiljala marketinška sporočila.

O čem sta se pogodbenici dogovorili?

Družbi BASF (BASF) in Akton (Akton) sta se dogovorili, katere obveznosti izpolnjuje katera od njiju skladno z ZVOP. To velja zlasti za uveljavljanje vaših pravic in izpolnjevanje obveznosti glede zagotavljanja informacij iz 23. in 24. člena ZVOP.

Ta pogodba je potrebna, ker platforma Akton Viber obdeluje osebne podatke v različnih delih postopka obdelave:

Faza postopka Obveznosti izpolnjuje

Faza zbiranja in nadaljnje obdelave zbranih osebnih podatkov v marketinške namene BASF

Faza prenosa osebnih podatkov od družbe BASF do družbe Viber Akton

Faza hranjenja osebnih podatkov za namene prenosa do družbe Viber in izpolnjevanja zakonskih obveznosti družbe Akton Akton

Kaj to pomeni za vas kot osebo, na katero se nanašajo osebni podatki?

Ne glede na skupno upravljanje obdelave stranke izpolnjujejo svoje obveznosti na podlagi ZVOP skladno s svojimi odgovornostmi za posamezne faze postopka, in sicer:

• v okviru skupnega upravljanja:

o družba BASF je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v fazi zbiranja vaših osebnih podatkov in nadaljnje obdelave zbranih osebnih podatkov v tržne namene,

o družba Akton je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v fazi prenosa vaših osebnih podatkov od družbe BASF na družbo Viber,

o družba Akton je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v fazi shranjevanja vaših osebnih podatkov zaradi prenosa k družbi Viber in izpolnjevanja zakonskih obveznosti družbe Akton,

• družbi BASF in Akton bosta osebi, na katero se nanašajo osebni podatki, brezplačno zagotovili vse informacije, naštete v 23. in 24. členu ZVOP, in sicer na jedrnat, pregleden, razumljiv in lahko dostopen način z uporabo jasnih in preprostih izrazov. V ta namen bo vsaka pogodbenica drugi pogodbenici predložila vse potrebne informacije v zvezi s svojim poslovnim področjem.

• Pogodbenici nemudoma uradno obvestita druga drugo o zahtevi za uveljavljanje pravic osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, in drugi pogodbenici zagotovita vse potrebne informacije, ki se nanašajo na pravico do dostopa.

• Skladno z določbami 26. do 38. člena ZVOP lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoje pravice po ZVOP pri družbi BASF tako, da pošlje zahtevo na elektronski naslov: mirela.andjelkovic@basf.com, pri družbi Akton pa s pošiljanjem zahteve na e-naslove: msg.support@akton.net.

Vrh