BASF Slovenija Agriculture Solutions

Programi varstva glede na vrsto kulture

Med najpomembnejšimi elementi učinkovitega varstva rastlin je pravilna izbira metode in sredstva za varstvo rastlin pred povzročiteljem bolezni, škodljivci in plevelom. Predstavljamo vam programe varstva glede na vrsto kulture, ki so jih naši agronomi pripravili na podlagi dolgoletnih izkušenj in ob upoštevanju vseh značilnosti naših krajev in potreb ljudi.

Hitro iskanje

Sredstva BASF za varstvo rastlin

 

Zaščita koruze

Koruza je kultura, ki za optimalno realizacijo svojega proizvodnega potenciala zahteva profesionalno kmetijsko obdelavo. Poglejte celoten program varstva.

Varstvo pšenice

BASF-ov program varstva pšenice obsega najnovejše tehnološke dosežke, s katerimi boste dosegli visoko rodnost in visokokakovosten donos pšenice.

Program varstva oljne ogrščice

Oljna ogrščica je zelo dobičkonosna poljedelska kultura, ki v Sloveniji postaja vedno bolj značilna.

Zaštita vinove loze

Program varstva vinske trte

Poglejte program varstva za visoko donosnost in kakovost pridelka.

Zaštita jabuke

Program varstva jablan

Poglejte naše celovite rešitve za učinkovito varstvo jablan.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.