BASF Slovenija Agriculture Solutions

BASF profesionalno varstvo vinske trte

Vinska trta je ena najobčutljivejših kultur, ki jo napadajo številne bolezni in škodljivci. Poglejte BASF-ov program varstva za visoko donosnost in kakovost pridelka.

Zaščita rastlin je ključni element tehnologije gojenja. Vinsko trto je med vegetacijo treba zaščititi pred številnimi škodljivci in boleznimi. Glede na to je BASF razvil celoten program varstva vinske trte, ki ponuja optimalen nadzor bolezni, škodljivcev in plevela.

Vinova loza zaštita
 

Inovativna tehnologija BASF

Družba BASF ne ponuja samo vrhunskih proizvodov za varstvo rastlin. Ponujamo vam vpogled v celoten program varstva vinske trte. Inovativna tehnologija, ki jo uporabljamo pri razvoju naših proizvodov, jim daje brezpogojno moč.

Izkušnje in znanje BASF-ovih evropskih znanstvenikov, ki sodelujejo z lokalnimi strokovnjaki, omogočajo popolno varstvo vinske trte pred vsemi boleznimi in škodljivci. Poglejte celoten program varstva vinske trte.

Orvego®

Fungicid za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v krompirju.

Polyram® DF

Polyram® DF je preventivni fungicid na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte in črne pegavosti vinske trte.

Vivando®

VIVANDO® pripada novi kemični skupini fungicidov benzofenonov. Sredstvo prepreči rast micelija parazitskih gliv na površini lista, njihov vdor v celice povrhnjice ter oblikovanje haustorijev in trosov.

Cabrio® Top

CABRIO®TOP je kombiniran fungicid za zatiranje bolezni na vinski trti. Vsebuje dve aktivni snovi, metiram in piraklostrobin.

Njegovo delovanje je lokalno sistemično.

Forum® Star

Forum Star® je fungicid z lokalno sistemičnim in dotikalnim delovanjem.

Acrobat® MZ WG

ACROBAT® MZ WG je fungicid z lokalno sistemičnim in dotikalnim delovanjem za zatiranje peronospore vinske trte na trti.

Enervin®

Fungicid nove generacije, ki združuje aktivni snovi ametoktradin in metiram, z različnimi načini delovanja in tako omogoča delovanje na bolezen v vseh fazah njenega razvoja, od kalitve do sporulacije.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.