BASF Slovenija Agriculture Solutions

BASF profesionalno varstvo oljne ogrščice

Oljna ogrščica je zelo dobičkonosna poljedelska kultura, ki v Sloveniji postaja vedno bolj značilna.

Ker pomen oljne ogrščice v rotaciji in ekonomiji proizvodnje raste, raste tudi povpraševanje po tehnološko pravilni proizvodnji. Najpomembnejša dejavnika sta kakovost in donos pridelka. Pravočasna in pravilna zaščita je temelj za zagotovljen donos in visoko vsebnost olja.

Oljna repica

BASF Inovativna tehnologija

Družba BASF ne ponuja samo vrhunskih proizvodov za varstvo rastlin.

Ponujamo vam vpogled v celovit program varstva oljne ogrščice.

Inovativna tehnologija, ki jo uporabljamo pri razvoju naših proizvodov, jim daje brezpogojno moč..

Izkušnje in znanje BASF-ovih evropskih znanstvenikov, ki sodelujejo z lokalnimi strokovnjaki, omogočajo popolno varstvo oljne ogrščice pred vsemi boleznimi in škodljivci. Poglejte celoten program varstva oljne ogrščice.

Caramba®

CARAMBA® je sistemični fungicid z preventivnim in kurativnim delovanjem in se uporablja v: ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni rži, tritikali ter v oljni ogrščici.

Cleravo®

Sredstvo CLERAVO® se uporablja po vzniku kot foliarni kontaktni herbicid za zatiranje širokega spektra plevela v posevkih CLEARFIELD® hibridov oljne ogrščice.

Cleranda®

Prevzemi kot MP3 (Velikost dokumenta: 336 kB)
 

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.