BASF Slovenija Agriculture Solutions

BASF profesionalna zaščita koruze

Koruza je kultura, ki za optimalno realizacijo svojega proizvodnega potenciala zahteva profesionalno kmetijsko obdelavo. Po nekaterih študijah pleveli lahko zmanjša donos za 70–90 % ali ga popolnoma uniči. Poglejte celoten program varstva koruze in dosežite maksimalen donos.

 

Več kot navadna zaščita koruze

Družba BASF ne ponuja samo vrhunskih proizvodov za varstvo rastlin. Ponujamo vam vpogled v celovit program varstva koruze. Inovativna tehnologija, ki jo uporabljamo pri razvoju naših proizvodov, jim daje brezpogojno moč.

Izkušnje in znanje BASF-ovih evropskih znanstvenikov, ki sodelujejo z lokalnimi strokovnjaki, omogočajo popolno varstvo koruze pred plevelom in boleznimi ter tako omogočajo maksimalen donos.

Kelvin®

Kelvin® je translokacijski herbicid iz skupine sulfonilsečnina z aktivno snovjo nikosulfuron.

Focus® Ultra

-uporaba je dovoljena na vodovarstvenih površinah

-uspešno zatiranje trdovratnih koreninskih plevelov

-širok čas uporabe, delovanje na različne razvojne faze plevelov

Cambio®

Cambio® je translokacijski herbicid namenjen zatiranju širokolistnih plevelov v koruzi.

Frontier® X2

FRONTIER®X2 je talni herbicid za zatiranje enoletnih ozkolistnih in nekaterih širokolistnih plevelov v koruzi in sladkorni pesi.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.