BASF Slovenija Agriculture Solutions

Profesionalno varstvo krompirja BASF

Zaradi velike občutljivosti na krompirjevo plesen Phytophtora infestans krompir zahteva moderno gojenje, ki zahteva varstvo rastline z najnovejšo tehnologijo. Poglejte naš celotni program varstva krompirja.

Zaštita krompirja BASF
 

Inovativna tehnologija BASF

Družba BASF ne ponuja samo vrhunskih proizvodov za varstvo rastlin.

Ponujamo vam vpogled v celovit program varstva krompirja. Inovativna tehnologija, ki jo uporabljamo pri razvoju naših proizvodov, jim daje brezpogojno moč.

Izkušnje in znanje BASF-ovih evropskih znanstvenikov, ki sodelujejo z lokalnimi strokovnjaki, omogočajo popolno varstvo krompirja pred vsemi boleznimi in škodljivci. Poglejte celoten program varstva krompirja.

Stomp® Aqua

Herbicid namenjen zatiranju enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Vsebuje mikrokapsule, ki postopoma sproščajo aktivno snov pendimetalin,kar zagotavlja dolgotrajnejše in učinkovitejše delovanje.

Acrobat® MZ WG

Fungicid z lokalno sistemičnim in dotikalnim delovanjem za zatiranje peronospore vinske trte ma trti, krompirjeve plesni in črne listne pegavosti krompirja na krompirju in paradižniku.

Enervin®

Enervin® se uporablja kot kontaktni preventivni fungicid z dolgotrajnim delovanjem,peronospore vinske trte, kumarne plesni,ter solati za zatiranje solatne plesni.

Focus® Ultra

Sistemičen herbicid namenjen zatiranju enoletnih in večletnih travnih plevelov v sladkorni in krmni pesi, krompirju, soji, sončnicah, oljni ogrščici, trajnih nasadih, zelenjavi, deteljah, jagodah in okrasnih rastlinah.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.