BASF Slovenija Agriculture Solutions

Osebna zaščitna oprema / Priporočila za uporabo

Uporaba osebne zaščitne opreme je za kmetovalce dnevna rutina.

Kmetovalci lahko izbirajo med različnimi možnostmi gleda za nalogo ki je pred njimi. Kakovost osebne zaščitne opreme, ki je podajajo kode EN, CE in DIN, prav tako vpliva na izbiro.

Več o tom na linku Osebna zaščitna oprema / Priporočila za uporabo

 
 

Priporočila za odgovorno ravnanje z fitofarmacevtskimi sredstvi med uporabo

Mnogo preprostih dejanj predstavlja najboljšo prakso uporabe, s tem pa prinaša varnejšo in odgovornejšo uporabo izdelkov za zaščito rastlin. Med nanašanjem v zaprtih kabinah z zračnimi filtri kmetovalcem ni treba nositi posebne zaščitne opreme. Več o tem na linku Priporočila za odgovorno ravnanje z fitofarmacevtskimi sredstvi med uporabo

 

Poljedelska škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

Poljedelska škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

Po vsaki uporabi je pomembno notranje in zunanje očistiti škropilnico.

Notranje čiščenje rezervoarja škropilnice je najbolje opraviti na njivi.

Več o tem na linku Poljedelska škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

 
 

Sadjarska škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

Sadjarska škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

Po vsaki uporabi je pomemebno notranje in zunanje očistiti škropilnico.

Notranje čiščenje je priporočljivo opraviti v sadovnjaku.

več o tem na linku Sadjarska škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

 
 

Nahrbtna škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

Nahrbtna škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

Po vsaki uporabi je pomemebno notranje in zunanje očistiti škropilnico.

Notranje čiščenje je priporočljivo opraviti v sadovnjaku. Če ja na voljo dovolj vode za čiščenje je priporočljivo tam opraviti tudi zunanje čiščenje.

Več o tem na linku Nahrbtna škropilnica / Notranje in zunanje čiščenje

 
 
 

Hitro iskanje

Sredstva BASF za varstvo rastlin

 
 

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.