BASF Slovenija Agriculture Solutions
Product Datasheet
februar 2019
Fungicidi

Delan® Pro

Hitro iskanje

Sredstva BASF za varstvo rastlin

Prednosti

Sredstvo Delan® Pro je sistemični in kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem, ki se uporablja na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) ter na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pirina).

Kontakt

Product Information

Splošno

Naziv:Delan® Pro
Formulacija:Koncentrirana suspenzija (SC)
Aktivna snov:
  • 125 g/L Ditianon
Navodila o uporabiDelan pro navodilo
Prevzemi brezplačni PDF Reader

Podrobne informacije o kulturah in škodljivih organizmih

hruška

hruška
Efikasnost
Količina uporabe
Karenca
Čas uporabe
Število aplikacij
Hrušev škrlup
+++++ v odmerku 2,5 L/ha. 35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha.

jabolko

jabolko
Efikasnost
Količina uporabe
Karenca
Čas uporabe
Število aplikacij
Jablanov škrlup
+++++ v odmerku 2,5 L/ha 35 dni, Delovna karenca - Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. Tretira se v fenološki fazi od odpiranja brstov do začetka zorenja (BBCH 53-81). Razmak med tretiranji naj bo od 5 do 10 dni. Priporočena poraba vode je 150-1500 L/ha oziroma do 500 L/m višine krošnje. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni sezoni. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha.

vinska trta

vinska trta
Efikasnost
Količina uporabe
Karenca
Čas uporabe
Število aplikacij
Peronospora vinske trte
+++++ v odmerku 3,0 L/ha. 42 dni Tretira se v fenološki fazi od petega razvitega lista do nadaljevanja barvanja jagod (BBCH 15-83). Razmak med tretiranji naj bo 10 dni. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču trto za pridelavo vinskega grozdja tretira največ štirikrat. Pri visokem infekcijskem potencialu in intenzivnem prirastu listne mase se priporoča krajši interval med tretiranji. Največja skupna dovoljena količina sredstva v eni rastni dobi je 15 L/ha pri uporabi na jablanah in hruškah ter 12 L/ha pri uporabi na trti za pridelavo vinskega grozdja.

Kontakt

Hitro iskanje

Sredstva BASF za varstvo rastlin

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.