BASF Slovenija Agriculture Solutions

Clearfield®

Clearfield® proizvodni sistem – je trenutno edina možna na herbicide tolerantna tehnologija za kontrolo plevelov, po vzniku ozimne oljne ogrščice.

Cilj je maksimalno povečati pridelek Clearfield® oljne ogrščice in se zoperstaviti naravno pogojenim izzivom: visoka intenzivnost gojenja in ozko kolobarjenje prinašata močno delovno obremenitev. Spremenjena obdelava tal pa otežuje delovanje herbicidov. Zaradi tega pride do razraščanja oljninavadni ogrščici sorodnih problematičnih plevelov, kot je smolenec.

Cleravo®

CLERAVO® je kontaktni (dotikalni) herbicid z rezidualnim delovanjem, ki v rastlino vstopa pretežno preko listja, deloma tudi preko korenin. Vsebuje aktivni snovi imazamoks in kvinmerak.

Clearfield®

Proizvodni sistem oljne ogrščice.

Korist

 • Večja fleksibilnost pri aplikaciji herbicida
 • Ena aplikacija manj na polju (ni potrebna korekcija)

Visoko profitni potencial

 • Tretiranje, ko so pleveli že vznikli
 • Uničevanje tudi na trdovratne plevele

Obstojna tehnologija

 • Talno in kontaktno aktivni herbicid z dvema modeloma delovanja
 • Ustrezen pri vseh načini obdelave tal, tudi pri minimalni obdelavi
 • Delo v jesenskem času se lahko drugače načrtuje
 • Omogoča široko kontrolo širokolistnih plevelov
 • Mlada rastlina oljne ogrščice lahko uporabi celoten potencial rasti, ker ni konkurence plevelov
 • Manj ponovnih aplikacij v jesenskem času, rešitev z eno aplikacijo
 • Večja varnost delovanja z dvema načinoma delovanja (talno in foliarno preko listov)
 • Ne prihaja do razbarvanja mladih rastlin ozimne oljne ogrščice
 • Pri kontroli plevelov imamo daljše časovno obdobje aplikacije, do 4 tedne
 • Vedno dodati Dash® za 100% učinkovitost
 • Za optimalno delovanje (izbira idealnega časa aplikacije) moramo določiti rastni stadij plevelov
 • Clearfield® herbicidi pomenijo daljši čas za tretiranje in večji spekter delovanja na plevele
 • Clearfield® herbicidi nudijo najboljše varstvo oljne ogrščice
 • Clomazone beljenje se ne tolerira vač
 • ALS (inh acetolaktat sintezo) herbicidni talni ostanki od prejšnih kultur
 • Clearfield® hibridi so bili razviti s semenarji (partnerji) oljne ogrščice.
 • Ostala semenska podjetja tudi razvijajo Clearfield® linije in so vključene v tržna pogajanja z BASF.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.