BASF Slovenija Agriculture Solutions

Clearfield® Proizvodni Sistem v Oljni Ogrščic

Clearfield® proizvodni system – je trenutno edina možna na herbicide tolerantna tehnologija za kontrolo plevelov, po vzniku ozimne oljne ogrščice.

Za razliko od običajnih sort navadne ogrščice sorte Clearfield® tolerirajo Clearfield®učinkovino imazamoks. Imazamoks se v številnih državah že zelo uspešno uporablja pri zatiranju plevela v stročnicah. S klasično vzgojo je to naravno toleranco mogoče med drugim uporabiti tudi pri kulturni rastlini navdane ogrščice.

Trženje sorte in herbicida poteka ločeno, tako da se lahko kmetovalci svobodno odločajo o nakupu. Clearfield® se na slovensko tržišče uvaja postopoma. Pri tem upoštevamo regionalna težišča, pri katerih so izzivi največji in pri katerih lahko sistem pokaže premoč.

V okviru obsežnih preizkusov je Clearfield® pokazal svoje sposobnosti. Poleg vsem poznanih plevelov v navadni ogrščici smo sedaj uspeli zajeti še trdovratne križnice. S Clearfieldom sedaj tudi divjih trav in samosevk ni več težko odstraniti. Tako se lahko mlada navadna ogrščica optimalno razvija brez motečih tekmecev.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.