Zatiranje škodljivcev

Nudimo učinkovite izdelke za zatiranje škodljivcev, kot rezultat BASF-ovih raziskav. Skupaj s strokovnim svetovanjem zagotavljajo dobre rezultate.

  • Zmanjšanje stroškov obdela,
  • Vzdrževanje tekočih evidenc: etikete in potrebna dokumentacija za COSHH ocene in sheme varovanja pred škodljivci,
  • Obveščanje o najboljših praksah z našim Vodičem za zatiranje škodljivcev, načrti za obdelavo in videoposnetki. In še veliko več.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.