Insekticidne mreže

Prilagodljiva, okolju in uporabniku prijazna zaščita dreves,hlodovine in lesa

Varovanje lesa, glavnega proizvoda, ki ga daje gozd, pred lubadarji, posebej so izpostavljena

debla, zahteva dobro poznavanje dogajanj v gozdu in pri skladiščenju lesa.

Učinkovita in cenovno ugodna zaščita hlodovine je posebej pomembna, ko je zaradi

naravnih ujm potrebno posekati (pospraviti) velike količine lesa.

Trinet® PTrinet® P

Zanesljiv sistem za zatiranje lubadarjev v gozdnih sestojih.

Izdelek Trinet® P sestavljajo:

a.Trikotna mreža narejena iz poliesterskih vlaken (PET).

b. Trikotno stojalo iz aluminija na katerega se napne trikotna mreža.

c. Feromonske ampule Pheroprax® ali Chalcoprax ® za privabljanje velikega (osmerozobega)

ali malega (šesterozobega) smrekovega lubadarja. Ampulo obesimo v notranjost piramide.

Sistem uporabljamo za zatiranje škodljivcev iglavcev.

Storanet®Storanet®

Prilagodljiva, okolju in uporabniku prijazna zaščita hlodovine

Storanet® je mreža iz poliesterskih vlaken z vgrajeno insekticidno snovjo alfa-cipermetrin na način polimerne vezave. Vezava je narejena kot premaz iz vodne formulacije, ki je s posebnim postopkom vdelan v vlakna. Premaz omogoča, da mreža ohrani dolgotrajno insekticidno delovanje.

Vezava v sistem mreža - insekticidna snov je narejena tako, da zmanjšuje izpiranja aktivne snovi s padavinami. Storanet® pri neposrednem dotiku takoj deluje na škodljivce saj je na površini mreže vedno zadostna količina aktivne snovi.

Trinet® P

Zanesljiv sistem za zatiranje lubadarjev v gozdnih sestojih

Storanet®

Prilagodljiva, okolju in uporabniku prijazna zaščita hlodovine.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.