Trinet® P

Zanesljiv sistem za zatiranje lubadarjev v gozdnih sestojih

Izdelek Trinet® sestavljajo:

a.Trikotna mreža narejena iz poliesterskih vlaken (PET). V niti mreže se nahaja insekticidna snov alfa cipermetrin. Snov je s posebnim postopkom vgrajena v poliestersko nit.

b. Trikotno stojalo iz aluminija na katerega se napne trikotna mreža.

c. Feromonska ampula Pheroprax® za privabljanje velikega (osmerozobega) ali malega (šesterozobega) smrekovega lubadarja. Ampulo obesimo v notranjost piramide.

Specifikacija:  
material mreže 100- naylon, umetna, poliesterna vlakna, spletena v mrežo
gostota mreže 47 okenc/cm2
teža 63 g/m2 ± 10%
trdnost > 450 kPa
aktivna snov 100 mg α-cipermetrin/m2
zaznavanje aktivne snovi na površini mreže neopazna, brez vonja
barva olivno zelena
feromon Pheroprax® ali Chalcoprax®
rok uporabe 24 tednov
Pakiranje: po kosih z 2,2 m2 trikotno mrežo

Feromon Pheroprax® znotraj piramide privabljata škodljivca iz bližnje in širše okolice, da prileti na insekticidno mrežo. Kontakt z mrežo je za škodljivca smrtonosen.

Pri Trinet P govorimo o sistemu, ki škodljivce privlači in zatira.

Področje uporabe

Sistem uporabljamo za zatiranje škodljivcev iglavcev.

Zadovoljivo učinkovitost dosežemo, če na razdalji 100 m postavimo 3 kose Trinet® P sistema.

Zagotovljeno je delovanje 6 mesecev.

Trinet® P učinkuje že pri nizkih temperaturah.

To je pomembno, saj se zatiranje prične zgodaj spomladi. Trinet® P postavimo že pred pričakovanim pojavom lubadarjev, na mesta, kjer pričakujemo izlet prve generacije.

Uporaba:

Uporablja se po principu piramidne pasti. Posamezno enoto Trinet® P sestavlja trikotna

mreža, teleskopski aluminijski okvir in feromonska ampula Pheroprax®.

Na izbranem območju najprej postavimo aluminijast okvir in ga pritrdimo s priloženimi klini v tla.

Na okvir napeljemo in pritrdimo (privežemo) insekticidno mrežo.

V sredino piramide obesimo eno od feromonskih ampul. Vrvica za obešanje je priložena. Vrvica naj

bo dolga okrog 1 m tako, da je ampula v višini 1/3 od spodnjega roba mreže.

Trikotna mreža ohrani svojo insekticidno učinkovitost 6 mesecev. V primeru, da jo uporabljamo

v prvi sezoni manj kot 6 mesecev jo skladiščimo v plastični vreči v hladnem in temnem prostoru za uporabo v naslednji sezoni. Na vrečo napišemo koliko časa smo uporabljali mrežo.

V naslednji sezoni bo učinkovita dokler skupna uporaba ne bo dosegla 6 mesecev.

Feromon je uporaben največ eno sezono.

Aluminijasti okvir ima dobo trajanja vsaj 10 let.

V obdobju, ko feromonska ampula privablja lubadarje, deluje Trinet® P sistem po principu

»privabi in zatri« (attract and kill).

Sestoj smrekovega gozda je v okolici postavitve Trinet®P sistema obvarovan pred napadom lubadarjev ali pa je nevarnost napada bistveno zmanjšana.

Sistem Trinet® P postavimo 8 – 12 m od mesta/roba pričakovanega napada. Oddaljenost

posameznih Trinet® piramid ene od druge naj bo 20 – 25 m. Upoštevanje razdalj postavitve

je pomembno, ker samo tako zagotovimo učinkovitost sistema Trinet® P.

Varnostni list Trinet® P

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.