Pheroprax®

Feromon za privabljanje velikega (osmerozobega) smrekovega lubadarja

Ampula Pheroprax® vsebuje učinkovito mešanico feromonskih snovi za privabljanje

od blizu in daleč. Feromonska snov prehaja skozi pore v steni ampule narejene iz

umetnih snovi. Pri višjih temperaturah je propustnost ampule večja. Tako je zagotovljeno

boljše, večje, privabljanje.

Primerne pasti za ulov so predvsem zvezdaste tipa Theysohn kot tudi lovna drevesa ali lovni kupi.

Mesta postavljanja pasti

Pasti s feromonom je potrebno postaviti na mestih, ki so že bila napadena od podlubnikov.

Ti prezimijo v stelji ali delih debel in vej.

Uporaba s pastjo

Postavljanje: na izpostavljenih območjih (osončeni robovi, gozdne jase, poseki) smrekovih gozdov. Posebno so lahko izpostavljeni napadu podlubnikov mladi sestoji in sestoji prizadeti od nararavnih katastrof (snegolom, vetrolom, suša.

Pheroprax® - nekaj prednosti

• Uporaba kot integriran ukrep zatiranja podlubnikov po sistemu spremljanja namnožitve populacije

(monitoring).

• Enostavno prepoznanje izpraznjenosti ampule in nadomestitev s polno.

• Prijazno do uporabnika in okolja.

Varnostni list Pheroprax®

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.