Storm® BB 4G

Storm® BB 4G je rodenticid za zatiranje hišne miši (Mus musculus) in podgan: črne (Rattus ratus) in sive (Rattus norvegicus) v zaprtih prostorih (skladiščih prehrambnih izdelkov ter podobnih).

Način uporabe:

Aktivna snov flokumafen preprečuje nastajanje protrombina v krvi, kar povzroča notranje in zunanje krvavenje ter pogin glodalcev. Pogin je postopen in podoben naravnemu. Smrtni odmerek se doseže pri podganah že z enim obrokom, pri miših pa po nekaj obrokih. Storm® BB 4G ne povzročajo nezaupanja pri glodalcih, celo radi jih jedo, poginejo pa običajno daleč od mesta hranjenja ali v svojih skrivališčih.

Uporaba

Storm® BB 4G se uporabljajo v zaprtih prostorih (skladišča hrane, klavnice, mlini, staje in drugje kjer blago ni v razsutem stanju) na mestih, kjer se lahko pojavi vlaga. Za zatiranje črne in sive podgane (Rattus rattus, Rattus norvegicus) nastaviti 10—12 blokov, v razdalji od 5—10 metrov, odvisno od gostote populacije, na skritih mestih in ob poteh gibanja podgan, predvsem med skrivališči in mestih, kjer se podgane hranijo. Dodatno nastaviti nekaj blokov v luknje, kjer se podgane skrivajo. Za zatiranje hišne miši (Mus musculus) nastaviti 2—3 bloke na razdalje 2 metra na skritih mestih ob poteh gibanja miši.

Prednosti

 visoko učinkovit rodenticid nove generacije zaviralcev strjevanja krvi v obliki blokov

 usmrti podgane in miši že po enkratnem zaužitju zadostne količine pripravka

 delovanje je opaziti po 4 do 7 dneh, ko je večina sredstva že zaužitega (popoln uspeh sredstva lahko pričakujemo po 3. tednih)

 škodljivci ga začnejo takoj uživati

 sredstva ni treba pogosto nastavljati, za visoko učinkovitost je dovolj že majhna količina.

 vlaga ne škoduje sredstvu

 sredstvo ne plesni kar omogoča njegovo nastavljanje tudi v težjih pogojih

Opozorila

V skladiščih zrnatega blaga v vrečah nastaviti Storm® BB 4G v zaščitnih škatlah. V skladiščih prehrambnega blaga v razsutem stanju NI DOVOLJENA uporaba Storm® parafinskih blokov. Storm® BB 4G se ne smejo uporabljati na prostem (polje, okolica skladišč, ipd.!).

Varnostni list Storm® 4G BB

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.