Ratak Pasta

Ratak® Pasta je rodenticid za popolno zatiranje miši in podgan v zgradbah, okolici zgradb in kanalizaciji.

Vsebuje aktivno snov: difenakum, 0,05 g/kg (0,005 ut. %)

Sestava in uporaba:

Biocidni proizvod Ratak® Pasta je rodenticid pripravljen za neposredno uporabo v obliki paste, ki ga uporabljamo v in okoli zgradb, kjer je opaziti aktivnost glodalcev. Z biocidnim proizvodom Ratak® Pasta zatiramo miši (Mus musculus), rjave (Rattus norvegicus) in črne podgane (Rattus Rattus). Z biocidnim proizvodom Ratak® Pasta lahko zatiramo tudi podgane, ki so odporne na druge antikoagulante.

Biocidni proizvod Ratak Pasta vsebuje odvračalo BitrexTM (grenčilo) za ljudi in živali.

UPORABNIK JE DOLŽAN, PRED UPORABO PREBRATI PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO.

NAVODILA ZA UPORABO:

Vabe biocidnega proizvoda uporabljamo v in okoli zgradb, hiš, skladišč ter v kanalizaciji, kjer je opaziti aktivnost glodalcev.

MIŠI: v količini 30g (1 vaba sta 2 kosa) na 1 – 2 m, priporočeno je nastaviti vabe vsaj na desetih mestih.

PODGANE: v količini 200g (1 vaba je do 15 kosov) na vsakih 5 - 10 m, priporočeno je nastaviti vsaj šest vab.

Vabe nastavljamo na mesta, kjer se gibljejo podgane ali miši. Nastavljeno vabo zakrijemo ali pa jo nastavimo v t.i.zabojnikih za glodalce. Porabljene vabe je potrebno nadomeščati, dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Priporočamo, da na vsake 3 dni pregledate mesta z nastavljenimi vabami. Če po 3 dneh na nastavljenih mestih ni več vab, vabo dopolnite do količine 200 g.

Pričakuje se da glodalec (miš ali podgana) po zaužitju letalnega (smrtnega) odmerka pogine v 4 do 10 dneh. Deratizacija podgan in miši bi se morala zaključiti v najmanj 35 dneh. Permanentna uporaba vab ni dovoljena, razen pod kontrolo poklicnih uporabnikov.

Poginule živali moramo poiskati in jih varno odstraniti ter prepreciti dostop do njih. Priporočeno je da se čim pogosteje, v nekaterih primerih vsaki dan, poginule živali poišče in odstrani.

Za preprečevanje širjenja rezistence podgan na antikoagulante, je priporočljivo uporabljati vabe z različnimi antikoagulantnimi aktivnimi snovmi.

Če se v regijah, kjer se izvaja deratizacija pojavijo znaki rezistence (odpornosti) na specifično aktivno snov, premislite katero vrsto rodenticidov boste uporabili.

UNIČEVANJE NEPORABLJENIH KOLIČIN PRIPRAVKA IN EMBALAŽE:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabe, pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki in ravnanja z embalažo ter odpadno embalažo.

Varnostni list Ratak® Pasta

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.