Insekticidi

Pomagamo našim strankam pri doseganju najboljših rezultatov zatiranja insektov

Mythic® gel je biocid/insekticid v obliki gela, namenjen tretiranju nimf in odraslih ščurkov naslednjih vrst: navadni ščurek (BlattelIa germanica), ameriški ščurek (Periplaneta americana), kuhinjski ščurek (BlattelIa orientalis) ….

Fourmidor® je za neposredno uporabo pripravljena insekticidna vaba v obliki gela, ki vsebuje 0,5 g/kg (0,05%) fipronila za nadzor mravelj v notranjosti in okolici domačih in poslovnih prostorov izključno za poklicno rabo.

Fendona® 6 SC je kontaktni insekticid s širokim spektrom delovanja proti velikemu številu škodljivcev s področja higiene, v prostorih, kjer se hranijo zaloge hrane in zadržujejo ljudje.

Mythic® SC je insekticid s širokim spektrom delovanja na številne insekte humane higiene. Še posebej dobro deluje proti posteljni stenici.

Gel vaba za ščurke Goliath® Gel je najhitrejše in najbolj učinkovito sredstvo za zatiranje ščurkov v skladiščih hrane, prostorih priprave hrane in bivanja ljudi.

NOVO! NOVO! NOVO!

Mythic® gel

Aktivna snov: klorfenapir, 0,4 %

Formulacija: gel

Mythic® gel je biocid/insekticid v obliki gela, namenjen tretiranju nimf in odraslih ščurkov naslednjih vrst: navadni ščurek (BlattelIa germanica), ameriški ščurek (Periplaneta americana), kuhinjski ščurek (BlattelIa orientalis) ….

Mythic® SC

Aktivna snov: klorfenapir, 106 g/l

Formulacija: koncentrat za suspenzijo (SC)

Mythic® SC je insekticid s širokim spektrom delovanja na številne insekte humane higiene. Še posebej dobro deluje proti posteljni stenici.

Goliath ® Gel

Aktivna snov: fipronil, 0,5 g/kg

Formulacija: gel

biocid — insekticid v gelu za profesionalno uporabo, namenjen uničevanju ščurkov (BlattelIa germanica — švab, Periplaneta americana — ameriški ščurek, BlattelIa orientalis - kuhinjski ščurek, Supella longipalpa - rjavi ščurek).

Fourmidor ®

Aktivna snov: fipronil, 0,5 g/kg

Formulacija: gel

za neposredno uporabo pripravljena insekticidna vaba v obliki gela, vsebuje 0,5 g/kg (0,05%) fipronila za zatiranje mravelj v notranjosti stanovanjskih prostorov in okrog njih ter poslovnih prostorov, isključno za poklicno uporabo.

Fendona® 6 SC

Aktivna snov: 60 g/l alfa-cipermetrina

Formulacija: pripravljena vaba v obliki koncentrata za suspenzijo

kontaktni insekticid s širokim spektrom delovanja proti velikemu številu škodljivcev s področja higiene, v prostorih, kjer se hranijo zaloge hrane in bivajo ljudje.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.