Goliath ® Gel

Aktivna snov: fipronil, 0,5 g/kg

Formulacija: gel

Goliath® Gel je biocid — insekticid v gelu za profesionalno uporabo, namenjen uničevanju ščurkov (BlattelIa germanica — švab, Periplaneta americana — ameriški ščurek, BlattelIa orientalis - kuhinjski ščurek, Supella longipalpa - rjavi ščurek).

Način uporabe

Za doseganje optimalnih rezultatov uporabe biocida Goliath® Gel (GG) se priporoča: pred vsako intervencijo opraviti ogled prostorov z namenom ugotovitve obsega okužbe in določitve kritičnih točk.

Po navadi so kritične točke v bližini umivalnikov, vodovodnih napeljav, električnih aparatov (hladilniki, računalniki), v bližini odpadkov in v vseh temnih in vlažnih prostorih. V ta namen lahko v prostore namestimo vabe za monitoring. Po ogledu se na podlagi pridobljenih podatkov odločimo za primerno dezinsekcijo. Normalno zadostuje kapljica, približno 0,03 g biocida GG, na tekoči meter, na kritičnih točkah pa dve kapljici.

Varnostni list Goliath® gel

Rezultati so boljši z aplikacijo več majhnih kapljic kot z eno veliko kapljico. Pozorni moramo biti tudi, da GG ne postavljamo na mesta, ki so izpostavljena pogostemu kontaktu z vodo (pranju, škropljenju...), na prašna mesta ali na mesta, kjer so prisotni drugi insekticidi. Vse navedeno zmanjša delovanje biocida GG.

Način nanašanja

Biocid - insekticid GG nanašamo s pištolo visoke natančnosti. Z rahlim pritiskom na sprožilec dosežemo, da se preko igle na ciljno mesto izloči kapljica biocida s premerom 3—4 mm in teže 0,03 g.

Doziranje / odmerek

Povprečna okužba: ena kapljica po 0,03 g na tekoči meter za zatiranje švaba ali rjavega ščurka, dve kapljici po 0,03 g na tekoči meter za zatiranje kuhinjskega ali ameriškega ščurka.

Visoka okužba: dve kapljici po 0,03 g na tekoči meter za zatiranje švaba ali rjavega ščurka in tri kapljice po 0,03 g na tekoči meter za zatiranje kuhinjskega ali ameriškega ščurka.

Opozorila

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Odstraniti vsebino/posodo na mestih, ki so namenejna zbiranju nevarnega ali specialnega odpada. Preprečiti sproščanje v okolje. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte skladno z navodili za uporabo. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnažujtevode. Naprav za nanašanje ne čistite ali izplakujte v bližini površinskih voda. Preprečite onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.