Fourmidor ®

Aktivna snov: fipronil, 0,5 g/kg

Formulacija: gel

Fourmidor® je za neposredno uporabo pripravljena insekticidna vaba v obliki gela, ki vsebuje 0,5 g/kg (0,05%) fipronila za nadzor mravelj v notranjosti in okolici domačih in poslovnih prostorov izključno za poklicno rabo. Fuormidor® je kot preventivno in kurativno sredstvo učinkovito predvsem proti mravljam iz poddružine Formicinae.

Način uporabe

Uporaba v prostorih: izdelek je v tubi.

Pakiranje Fourmidor® je oblikovano tako, da je izdelek mogoče povsem preprosto nanesti v špranje in razpoke. Fourmidor® se na te predele nanese v majhnih kapljicah.

Kapljice je najbolje nanesti vzdolž poti mravelj v razmiku 30 cm. Kapljico nanesite na ravno, nevpojno površino, ki je lahko dostopna mravljam. Ne nanašati na vpojne površine, kot ste zemlja ali les. Ena kapljica ima premer približno 3—4 mm in tehta 0,03 g.

Po uporabi tubo skrbno zaprite.

Obdelane površine je treba 1—2 tedna po uporabi preveriti. Če je bila vaba v obliki gela v celoti zaužita in je še vedno zaznati aktivnost mravelj, naredite drugi nanos.

Zunanja uporaba: Mravljišča so pogosto pod tlakovanimi potmi, tlakovci ali stenami, ki koloniji mravelj nudijo posebno zaščito. Fourmidor® je najbolj učinkovit, če se uporablja vzdolž poti in stez mravelj.

Da bi s Fourmidorjem® dosegli najboljše rezultate, je pred uporabo priporočljivo odstraniti vire hrane za mravlje (še posebej sladkorne vire, ostanke rane itd.) in površino z gelom zavarovati (pred dežjem). Hrana in ostanki hrane, ki ležijo naokrog, mravlje delavke, ki iščejo hrano, odvrnejo od vabe v obliki gela.

Ne nanašajte drugih insekticidov na ali okoli pripravka Fourmidor® in ne nanašajte gela tam, kjer ste ga pred kratkim, saj bi s tem lahko negativno vplivali na privabljanje mravelj.

Prednosti

 preventivno in kurativno sredstvo, učinkovito za zatiranje mravelj in njihovih gnezd

 za nadzor mravelj v notranjosti in okolici hiš ter poslovnih prostorov

 deluje ob stiku in zaužitju v zelo majhnih količinah

 mravlje gel skupaj z aktivno snovjo pojedo ali jo odnesejo nazaj v svoja gnezda, da z njo nahranijo svoj zarod

 mravlje v gnezdu poginejo v nekaj urah po hranjenju z nanesenim gelom

Opozorila

Pripravka Fourmidor® ne smete uporabljati na površinah, ki jih je mogoče poplaviti in s katerih je gel mogoče odstraniti med običajnim čiščenjem.

Ne izpraznite tube v sloj zemlje neposredno pod površjem/tla.

Ne izpraznite v odtoke/površinske vode/podtalnico.

Kontaminirano embalažo je treba čim bolje izprazniti in odstraniti enako kot izdelek/proizvod v skladu s predpisi.

Ne poskušajte izprazniti ali ponovno napolniti plastenke oz. tube.

Varnostni list Fourmidor®

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite etiketo z navodili za uporabo.